Opleiding: Ecotechnologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Overtuigen-besturen, Techniek,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Bouw, Koel- en warmtechnieken, Natuurwetenschappen, Wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

 


Ben jij iemand die de zorg voor het klimaat wil dragen?
Wil je een voortrekkersrol spelen om in bedrijven of andere organisaties de ecologische footprint van producten, processen en diensten te verkleinen?
Wil je de ecologische uitdagingen in kaart brengen, maar tegelijkertijd economische en maatschappelijk verantwoorde oplossingen bieden?
Heb je interesse om in een stad of gemeente een duurzaam leefklimaat te ontwikkelen?
Wil je meewerken aan een energie-efficiëntere, schonere bedrijfsvoering en de milieu-impact van materialen over de volledige levenscyclus verkleinen?
Ben je geïnteresseerd in duurzaam bouwen en wonen?
Wil je jouw competenties op vlak van communicatie en management verbeteren? 
Dan is de opleiding ecotechnologie geknipt voor jou.


De opleiding ecotechnologie is sterk praktijkgericht, al vanaf de eerste opleidingsfase.
Heel wat theorievakken worden aangevuld met een practicum, dikwijls onder de vorm van werkveldverkenning via studiedagen en berdrijfsbezoeken.
Sprekers uit het bedrijfsleven en vanuit de overheid lichten een actueel thema toe en delen hun ervaringen met je.
Op deze manier kom je in contact met de verschillende facetten van het werkveld, wat een belangrijke meerwaarde biedt in de opleiding.
Bovendien voer je in het eerste semester van elke opleidingsfase een geïntegreerd project uit op basis van een probleemstelling vanuit het werkveld.
Hierbij scherp je niet alleen je management- en communicatievaardigheden verder aan, maar ga je meteen met een team studenten de uitdaging aan om een real-life case op te lossen.
De opleiding hecht veel belang aan werkplekleren.
Al van in de eerste opleidingsfase ga je in het tweede semester drie weken op stage.
Ook in de tweede opleidingsfase wordt er een stage van drie weken georganiseerd.
Door deze stages kan je je verder verdiepen in het domein van jouw interesse.
In de derde opleidingsfase voer je een geïntegreerde bachelorproef uit, wat inhoudt dat je tijdens je stage in het laatste semester van je opleiding je eindwerk maakt op basis van een opdracht van je stagebedrijf.
Deze stage kan ook in het buitenland plaats vinden.


Voor wie?
Specifieke voorkennis is niet vereist.
Interesse en motivatie zijn de stuwende krachten in je studie.
En je kunt steeds rekenen op de nodige instapbegeleiding.
Je kan dus vanuit een heel diverse vooropleiding (zowel ASO als TSO) uit het secundair starten.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De afgestudeerde is een ecotechnoloog, die deskundig is in de verschillende disciplines en de verschillende deelaspecten van de realisatie, het beheer, het advies en de communicatie over ecotechnologische projecten in de ruimste zin van het woord. 
De bachelor ecotechnologie is inzetbaar in diverse projecten in het kader van duurzaam ondernemen.
Doordat zij hun inzicht in zowel techniek als het people-planet-profit-verhaal weten te combineren met communicatie- en managementvaardigheden, kunnen ze ook een rol spelen in het proces van product- of dienstontwikkeling. 
Daarnaast kunnen afgestudeerden terecht in studiebureaus of afdelingen van bedrijven die aan procesbeheersing doen.
Het opleidingsprogramma draagt hiertoe bij omdat studenten meetsystemen leren opzetten en gegevens leren meten, interpreteren, verwerken en rapporteren. 
Bovendien kunnen zij ook inzetbaar in het proces van certificatie en eco-labeling.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk (27A)
    Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
 
Gegevens bijgewerkt tot 10-03-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.