Opleiding: Logopedische en audiologische wetenschappen
Afstudeerrichting: Audiologie
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO: Nederlands, Wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

 


In deze opleiding staat de humane verbale communicatie centraal en wordt het intermenselijk communicatiegedrag wetenschappelijk bestudeerd.
De logopedist en audioloog proberen de nodige basisvoorwaarden voor communicatie te bevorderen en te optimaliseren en waar nodig afwijkingen te verbeteren of te herstellen.
Het gaat dus over voorkomen, onderzoeken en behandelen van problemen op vlak van stem, spraak, taal en/of gehoor bij kinderen en volwassenen.
De opleiding is qua inhoud multidisciplinair en integreert technische, pedagogische en klinische aspecten, met vakken uit verschillende wetenschappelijke domeinen. 
In de bachelorjaren vind je niet alleen specifieke logopedische en audiologische vakken maar ook vakken die een algemene basisvorming verschaffen.
Deze laatste kunnen in vier groepen ingedeeld worden: exact-wetenschappelijke vakken, medisch-biologische vakken, linguïstische en psychologische vakken, wijsgerig-historische vakken. 
Vanaf het tweede jaar maak je een keuze tussen de twee aangeboden afstudeerrichtingen.

Voor wie?
Omdat Logopedie en Audiologie een multidisciplinaire opleiding is, moet je een heel brede interesse hebben. Specifieke voorkennis is niet echt nodig, maar aanleg en interesse voor exact wetenschappelijke vakken en een zekere aanleg voor taal is meegenomen.
Als logopedist en audioloog is het belangrijk dat je zelf over een zo correct mogelijk spraak-, taal- en gehoorvermogen beschikt.
De opleiding zelf biedt echter heel wat mogelijkheden om je op dat gebied verder te bekwamen.
Logopedie en audiologie veronderstellen een permanente samenwerking met collega’s uit andere disciplines, met leerkrachten, ouders en begeleiders.
Om tot een goede verstandhouding te komen met deze mensen is het belangrijk dat je sociaal vaardig en flexibel bent.
Een andere belangrijke eigenschap is doorzettingsvermogen en creativiteit.
Om verandering in iemands spreekgedrag tot stand te brengen, zul je moeten leiding geven, motiveren en ondersteunen.


De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een ijkingstoets
Deelname is niet verplicht en gratis. Als je wil deelnemen moet je je vooraf inschrijven.
Voor info: http://www.ijkingstoets.be 

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Logopedisten en audiologen kunnen starten met een zelfstandige praktijk.
Daarnaast zijn er ook beroepsmogelijkheden in de gezondheidssector en in de pedagogische sector. 
Logopedisten en audiologen vinden we terug in revalidatiecentra, instellingen voor doven en gehoorgestoorden, medisch-pedagogische instituten, klinieken, ziekenfondsen, en kleuter- en lager onderwijs, buitengewoon onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding ...
Mogelijkheden vind je ook in het kader van theater- en zangopleidingen.
Ook de arbeidsgeneeskunde of een associatie binnen een artsengroepspraktijk behoort tot de mogelijkheden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie. 

 
Afstudeerrichtingen
 
    Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie (Academische bachelor - HO)
    Logopedische en audiologische wetenschappen : zonder afstudeerrichtingen (Academische bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen  
  Gerontological sciences (research master) (E)  
  Gezondheidsbevordering  
  Logopedische en audiologische wetenschappen : Audiologie  
  Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie  
  Management en het beleid van de gezondheidszorg  
  Management en het beleid van de gezondheidszorg : Beleid  
  Management en het beleid van de gezondheidszorg : Management  
  Management, zorg en beleid in de gerontologie  
  Milieu- en preventiemanagement  
  Seksuologie  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 07-09-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.