Opleiding: Maatschappelijke veiligheid
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen, Veiligheidstechniek,
 
 
Klemtonen
 

In de professionele bacheloropleiding Maatschappelijke veiligheid word je opgeleid tot veiligheidsdeskundige.


Algemeen


Deze interdisciplinaire opleiding gaat complexe veiligheidsvraagstukken niet uit de weg. Daarom staan er op jouw programma niet alleen algemene vakken.
Veiligheidsvraagstukken worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken: filosofisch, sociologisch, criminologisch, biologisch, juridisch, ethisch en technisch.


En ook de praktijkvakken zijn een stevig onderdeel van je lessenpakket.
Daarin leer je om agogische, communicatieve en analytische competenties in te zetten om veiligheidsvraagstukken op casusniveau of beleidsniveau te kunnen aanpakken.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, stages, seminaries en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma. 
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken. 


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd. Meer info hieronder.


Is deze opleiding iets voor jou?


Je bent geboeid door uitdagingen en vraagstukken rond veiligheid op de diverse domeinen van onze samenleving.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Experts in maatschappelijke veiligheid moeten in staat zijn zowel met bedrijven, organisaties, overheden en bijzondere doelgroepen voorstellen te formuleren die het samenleven, wonen en werken veilig en leefbaar maken.
De opleiding Maatschappelijke veiligheid leidt op tot adviseur, projectmanager, dienstverlener of beleidsmedewerker.
Dit kan gaan om het opstellen van en toezicht houden op de uitvoering van veiligheidsplannen bij de politie, het coördineren van een preventieproject uitgaansgeweld in samenwerking met lokale politiediensten en het opbouwwerk, de ontwikkeling van een preventiebeleid op het gebied van geweld en grensoverschrijdend gedrag zoals pesten en seksuele intimidatie in een instelling voor bijzondere jeugdzorg.
Er is vraag naar veiligheidsdeskundigen bij de overheid, de interne diensten van bedrijven en organisaties, sportclubs, evenementenorganisaties, banken, verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen en organisaties en diensten die werken voor derden zoals consultancybedrijven, bewakingsfirma's, kinderdagverblijven.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk (27A)
    Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-11-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.