Opleiding: Oosterse talen en culturen
Afstudeerrichting: Arabistiek en Islamkunde
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Taal- en letterkunde / Geschiedenis
Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Sociale wetenschappen, Talen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis,
 
 
Klemtonen
 

Je kiest vanaf het eerste jaar voor één van de vier regio’s (Japan, China, India, Arabistiek en islamkunde).
Je start het eerste jaar met een aantal algemeen vormende vakken die een brede omkadering bieden zodat je basisinzichten verwerft in de humane wetenschappen (faculteitsbreed).Het bachelorprogramma biedt je vervolgens een stevig kernpakket van taal- en cultuurvakken. Er is een ruim aanbod aan talen: Arabisch, Hindi, Sanskrit, Modern en Klassiek Chinees, Modern en Klassiek Japans. Als je Oosterse talen en culturen studeert in Gent, volg je de talen die horen bij de door jou gekozen regio.
De taalvakken worden omringd door cultuurvakken. Via het cultuurpakket leer je meer over de geschiedenis, de maatschappij en actualiteit, de religies en de literatuur van de oosterse culturen. In het derde bachelorjaar (en/of in de master) krijg je de mogelijkheid om voor één semester (12 weken) aan een Indische, Chinese of Japanse partneruniversiteit te studeren of om in Caïro aan het Nederlands-Vlaams Instituut te studeren. Dankzij dit buitenlandsemester word je ondergedompeld in de taal en cultuur in het doelland zelf, wat een grote troef is voor je verdere studie- en beroepsmogelijkheden. Verder heeft de opleiding ook een duidelijke aandacht voor de aansluiting met de arbeidsmarkt. Via de aanbevolen minors wordt de kennis van de hoofdopleiding gekoppeld aan een arbeidsmarktgerichte finaliteit, zoals de bedrijfswereld (economische en juridische kennis), internationale betrekkingen of de communicatiesector. Ook kun je je talenkennis verruimen met een extra taal.


De opleiding behoort tot 2 studiegebieden, namelijk Taal- en letterkunde + Geschiedenis. 


Voor wie?
Er is geen speciale voorkennis vereist, enkel een bijzondere aanleg voor talen aangezien je talen (be)studeert die qua structuur en woordenschat sterk verschillen van de West-Europese talen.
Daarnaast is een goede kennis van de moderne westerse talen welkom.
Uiteraard heb je een grote interesse voor geschiedenis en maatschappij, en kun je je enthousiast inleven in de wereld van andere culturen.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Oosterse talen en culturen - Arabistiek en islamkunde/Midden-Oosten studies is een universitaire opleiding. Dat betekent dat ze, net als andere universitaire opleidingen, haar studenten niet opleidt tot een specifiek beroep. Het diploma biedt een meerwaarde daar waar kennis van en ervaring met niet-westerse talen of culturen van belang is. De afgestudeerden zijn actief in tal van sectoren: de bedrijfswereld (vooral bedrijven met vestigingen in het Oosten), nationale en internationale overheden, journalistiek, onderwijs, taal-leergangen, permanente vorming, wetenschappelijk onderzoek, bibliotheekwezen, gespecialiseerde musea, de culturele en toeristische sector, specifieke studiediensten en sociaalpolitiek werk rond migranten, vluchtelingen …
In de tweejarige master is als professionele voorbereiding een verplicht opleidingsonderdeel ‘Stage’ opgenomen. De stage geeft je de mogelijkheid meer praktische ervaring op te doen en de verworven kennis toe te passen.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen zijn:

    Oosterse talen en culturen : China (China-traject) (Academische bachelor - HO)
    Oosterse talen en culturen : China (UGent-traject) (Academische bachelor - HO)
    Oosterse talen en culturen : India (Academische bachelor - HO)
    Oosterse talen en culturen : Japan (Academische bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 17-01-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.