Opleiding: Biochemie en Biotechnologie
Afstudeerrichting: Moleculaire en cellulaire genbiotechnologie
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Natuurwetenschappen,
 
 
Bijzondere toelating
 

Rechtstreeks: academische bachelor in de biochemie en biotechnologie, biologie, bio-ingenieurswetenschappen, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, geneeskunde en diergeneeskunde

 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen
De master biochemie en biotechnologie geeft, naast een aantal verplichte vakken, een keuze uit drie verschillende majormodules.
Elke major wordt aangevuld met één van de drie minormodules.
De verplichte vakken handelen over de allernieuwste technieken die gebruikt worden voor de bepaling en analyse van het geheel aan genetische informatie (genoom) of aan eiwitten (proteoom).
Tevens komen veelgebruikte biotechnologische technieken aan bod en methoden welke dienen voor de structuurbepaling van biomoleculen.
Last but not least is er de bio-ethiek die je doet nadenken over de functie en de gevolgen van tal van biochemische en/of biotechnologische aspecten op mens en maatschappij.


De major moleculaire en cellulaire neurowetenschappen legt de nadruk op het centrale en perifere zenuwstelsel.
Onze hersenen worden nog steeds beschouwd als het meest complexe orgaan in de levende wereld en de kennis van de werking op moleculair en systemisch niveau is dan ook veelomvattend.
Dit betekent tegelijkertijd ook een studie van een aantal neurologische pathologieën en de achterliggende moleculaire genetica en epi-genetica.


In de major systeembiologie ligt de nadruk op het ‘systeem’, dat zowel een cel, een weefsel als een organisme kan zijn.
Je gaat na hoe de vele biochemische entiteiten samenwerken en een netwerk vormen om uiteindelijk tot ‘iets wat leeft’ te komen. Robotica en nanotechnologie zorgen voor een grote ‘flow’ van gegevens.
Door gebruik van bio-informatica kunnen we hiermee op de juiste manier omgaan.

Tenslotte staan in de major celbiologie en fysiologie de cel en het organisme in al hun facetten, centraal. Dit betekent dat de werking van cellen en weefsels en hoe deze met elkaar samenwerken om een organisme te vormen, gedetailleerd wordt toegelicht.
Ook medische toepassingen komen sterk aan bod.


Minoren:
Als je kiest voor de minor onderzoek, dan ben je geïnteresseerd in een loopbaan in het wetenschappelijk onderzoek.
Je opleiding is erop gericht om problemen in verband met biochemische mechanismen van levende organismen autonoom aan te pakken en op te lossen.
Kies je voor de minor onderwijs, dan krijg je, naast de wetenschappelijke opleiding, een lerarenopleiding die overeenkomt met 30 studiepunten.
In de minor ondernemerschap krijg je dan weer een equivalent van 30 studiepunten opleiding in beleid, management en ondernemerschap.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Je kan terecht in verschillende sectoren van de arbeidsmarkt.
Hoewel het academisch bachelordiploma een einddiploma op zich kan zijn, is het in eerste instantie een voorbereiding op de master.
Masters geven toegang tot meer leidinggevende functies.
Zo kan je terecht in: fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek; biotechnologische- en farmaceutische industrie; onderzoek in diagnostische laboratoria (klinische, milieu, agrarische, enz.); commerciële, technische en informaticasector; management of leidinggevende functies; onderwijs: secundair of hoger onderwijs enz…


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie. 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Plant Biotechnology (E)  
  Statistical Data Analysis (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.