Opleiding: Interdisciplinaire ouderenzorg
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Bachelor-na-bachelor - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

De bachelor-na-bacheloropleiding in de Interdisciplinaire ouderenzorg kan gevolgd worden nadat al een ander bachelordiploma behaald werd vanuit de studiegebieden gezondheidszorg, sociaal-agogisch werk, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, psychologische en pedagogische wetenschappen.
Volgende diploma’s hebben rechtstreeks toegang:  • Bachelor in de Verpleegkunde

  • Bachelor in de Ergotherapie

  • Bachelor in het Sociaal werk

  • Bachelor in de Voedings- en dieetkunde

  • Bachelor in de Toegepaste psychologie

  • Bachelor in de Logopedie en audiologie

  • Bachelor in de Orthopedagogie.


Studenten met een bachelordiploma uit andere studiegebieden kunnen worden toegelaten tot de opleiding na een toelatingsonderzoek.

 
Klemtonen
 

 


PXL 

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De opleiding bereidt je voor op een expertfunctie in de ouderenzorg om als professional in te spelen op de specifieke mogelijkheden en behoeften van de steeds groeiende en heterogene groep van ouderen binnen een interdisciplinaire en innovatieve werksetting. 
Voor Bachelors in de Verpleegkunde voldoet deze opleiding tevens aan de federale wetgeving betreffende de kwalificatievereisten voor de beoefenaars van de verpleegkunde die gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie (Ministerieel Besluit 19.04.2007).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Instellingen
Hogeschool PXL, Campus Guffenslaan (21D)
    Guffenslaan 39
3500 Hasselt
 
Gegevens bijgewerkt tot 01-04-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.