Opleiding: Geschiedenis
Afstudeerrichting: Geschiedenis van de oudheid tot heden
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Geschiedenis
Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Esthetica, Geschiedenis, Grieks, Kunstgeschiedenis, Latijn,
 
 
Klemtonen
 

 


De opleiding heeft tot doel je te vormen in de wetenschappelijke studie van het verleden. 
Dit impliceert historische kennisverwerving, verwerving van inzicht in de onderzoeksprocessen die leiden tot totstandkoming van die kennis en het verwerven van de methodologische basiscompetenties als aanzet om het verleden wetenschappelijk verantwoord te bestuderen. 
Deze opleiding draait dus niet om data opdreunen, maar om inzicht in het historisch onderzoek verwerven. 
Dit omvat het kritisch onderzoek van bronnen (teksten, getuigenissen, voorwerpen, gebouwen). 
De resultaten hiervan moeten worden vergeleken met de al bestaande historische kennis. 
Je verwerft een basiskennis van alle tijdperken van de geschiedenis. 

Wat betreft het studieprogramma van de bachelorjaren onderscheiden we 3 grote blokken:
- de algemeen vormende vakken zoals wijsbegeerte, ethiek, recht, economie, literatuur en kunst;
- de geschiedenis van de verschillende historische perioden;
- de wetenschappelijke methode van historisch onderzoek met theorie en praktijkoefeningen.

Voor wie?
Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Aanleg en belangstelling hebben voor vreemde talen (Frans, Engels, Duits) komt goed van pas bij het verwerken van het bronnenmateriaal en de historische literatuur. Voorkennis van het Latijn en/of het Grieks kan een voordeel zijn als je ervoor kiest om je te verdiepen in de klassieke oudheid of middeleeuwen.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De historicus onderzoekt de menselijke geschiedenis aan de hand van schriftelijke bronnen en afbeeldingen uit vroegere tijden.
Hij werkt aan een universiteit, in een historisch museum, uitgeverij of overheidsinstelling.
De traditionele sectoren van tewerkstelling zijn het onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en het archiefwezen.
Andere uitwegen zijn bibliothecaris, journalist, documentalist en functies in uitgeverijen, culturele en toeristische centra, bank- en verzekeringswezen en cultuurgerelateerde overheidsdiensten.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 
    Geschiedenis : Geschiedenis van de oudheid (Academische bachelor - HO)
    Geschiedenis : zonder afstudeerrichtingen (Academische bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Geschiedenis  
  Geschiedenis van de Oudheid  
  History (E)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 06-03-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.