Opleiding: Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF)
Afstudeerrichting: Godsdienst en Onderwijs
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht
Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,
 
 
Klemtonen
 

De driejarige academische bacheloropleiding in godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen biedt je een stevige basis aan in het christelijke denken over God, kerk en samenleving. Met aandacht voor de relevantie voor vandaag worden bronteksten voor theologie samen bestudeerd en degelijk gekaderd.


Het eerste jaar oriënteert je in de academische studie, de theologische disciplines (bijbelwetenschappen, historische theologie, systematische theologie, praktische theologie) en de godsdienstwetenschappen. Je leert ook de bijbel te bestuderen in de grondtalen Grieks en Hebreeuws.


In het tweede en derde jaar kies je zelf voor thematische aandachtspunten in een van de drie afstudeerrichtingen.


Aan het eind van je studie ben je klaar voor de aansluitende master en ben je bovendien al inzetbaar in de maatschappij en de kerk.


De onderwijstaal is grotendeels Nederlands. De ETF veronderstelt echter een basiskennis van het Engels.


In Godsdienst en Onderwijs worden maatschappelijke opvattingen over religie en geloof vanuit een christelijk uitgangspunt bestudeerd en wordt integratie in de onderwijscontext nagestreefd. Er is veel aandacht voor andere religies en de plaats van de kerk in diverse culturen. Na afronding kan je dialogeren met mensen met een andere religieuze overtuiging en hierover lesgeven.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Sommige studenten kiezen na hun bacheloropleiding onmiddellijk voor de werkpraktijk.
Ze gaan aan de slag als pastoraal of kerkelijk werker, (assistent) voorganger, godsdienstleerkracht of zendeling, meestal in lijn met hun afstudeerrichting.

 
Afstudeerrichtingen
 
    Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF) : Bijbel en Theologie (Academische bachelor - HO)
    Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (ETF) : Kerk en Pastoraat (Academische bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Advanced Studies in Theology and Religion (Research Master) (E)  
  Educatieve masteropleiding Godsdienst  
  Evangelical and pentecostal studies (E)  
  Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen : Bible & Theology (E)  
  Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen : Church & Pastoral Ministries (E)  
  Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen : Religion & Education (E)  
  Protestantse theologie en religiestudies  
  Samenleving, recht en religie  
  Society, law and religion (E)  
  Theologie en Religiewetenschappen  
  Theology and Religious Studies (E)  
  Wereldreligies  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Evangelische Theologische Faculteit, (29)
    Sint-Jansbergsesteenweg 97
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-02-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.