Opleiding: Interculturele hulpverlening
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Dit postgraduaat is gericht op een brede instroom van preventiewerkers, coaches, bemiddelaars, maatschappelijke werkers, psychologen, psychiaters, therapeuten en andere welzijnswerkers die kaders en handvatten zoeken om gepast om te gaan met cultuur en cultuurverschil in hun praktijk.
De formele voorwaarde bestaat erin houder te zijn van een diploma hoger onderwijs.
Medische voorkennis is niet vereist.

 
Klemtonen
 

Thomas More

 
Studiepunten
  20
 
Instellingen
Thomas More, Campus Sanderus (10B)
    Molenstraat 8
2018 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 25-03-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.