Opleiding: Ouderenzorg
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Om tot de opleiding te worden toegelaten, dien je over één van de volgende diploma’s te beschikken: • Professionele bachelor / master in de verpleegkunde

 • Professionele bachelor / master in de ergotherapie

 • Academische bachelor / master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

 • Professionele bachelor / master in het sociaal werk

 • Professionele bachelor in de voedings- en dieetkunde

 • Professionele bachelor in de toegepaste psychologie

 • Professionele bachelor in de logopedie en audiologie

 • Professionele bachelor in de orthopedagogie

 • Academische bachelor / master in de psychologie

 • Academische bachelor / master in de logopedische en audiologische wetenschappen

 • Academische bachelor / master in de pedagogische wetenschappen

 • Academische bachelor / master in de agogische wetenschappen

 • Academische bachelor / master in de educatiewetenschappen

 • Gediplomeerde verpleegkundige


Andere diploma’s kunnen toegelaten worden na overleg met en goedkeuring van de coördinator.

 
Klemtonen
 

PXL 

 
Studiepunten
  60
 
Instellingen
Hogeschool PXL, Campus Guffenslaan (21D)
    Guffenslaan 39
3500 Hasselt
Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Roeselare (27E)
    Wilgenstraat 32
8800 Roeselare
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-05-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.