Opleiding: Rouw- en verliesconsulent
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Dit postgraduaat willen we aanbieden aan bachelors en masters die zich willen bekwamen in het omgaan met mensen in de eigen werkcontext die met verlies worden geconfronteerd.
Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dien je te voldoen aan onderstaande voorwaarden:
minimaal bachelor in het sociaal werk, in het onderwijs, in de logopedie en audiologie, vroedkunde, verpleegkunde, ergotherapie, orthopedagogie, toegepaste psychologie, pedagogie van het jonge kind;
én
minimaal 2 jaar werkervaring hebben in gezondheidszorg, sociaal agogisch werk of onderwijs.
Kandidaten die niet aan deze voorwaarden voldoen kunnen een aanvraag indienen voor een intake, op basis waarvan eventueel afgeweken kan worden van de vooropgestelde voorwaarden.

 
Klemtonen
 

Arteveldehogeschool

 
Studiepunten
  20
 
Instellingen
Arteveldehogeschool, Campus Sint-Annaplein (22C)
    Sint-Annaplein 31
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 26-03-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.