Opleiding: Restauratieve tandheelkunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Tandheelkunde
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Van een kandidaat wordt verwacht dat hij een grondiger en breder kennis, uitgesproken vaardigheden en de gepaste attitudes bezit om de bijzondere orale gezondheidsproblemen te benaderen en dit zowel op preventief, diagnostisch en therapeutisch vlak binnen een algemeen tandheelkundig en medisch perspectief en in een brede maatschappelijke context.
De kandidaten moeten een bijzondere interesse hebben om om te gaan met zowel jonge, volwassen als de kwetsbare patiënten, met complexe restauratieve noden met een bijzondere aandacht voor het herstel van de orale functies in zijn meest brede vorm (oraal comfort, fonetiek, esthetiek) en via een minimaal-invasieve aanpak voor de tandweefsels.
Zij hebben oog voor tandtechniek, digitalisering van bepaalde processen (CAD-CAM), nieuwe innovaties, vergrotingsmiddelen, informatisatie en praktijk/time management.

De kandidaten worden geselecteerd op basis van hun graden behaald in het bachelor/master programma in de tandheelkunde (telt mee voor 40 %).
In een eerste fase wordt een interview afgenomen door een ad-hoc samengestelde selectiecommissie binnen het dept. Orale Gezondheidswetenschappen, (telt mee voor 20 %).
Daarnaast wordt ook rekening gehouden met persoonlijke aspecten en bijzondere verdiensten van de kandidaat (vb. jeugdbeweging, bestuursfuncties, studentenorganisaties, ...) (telt mee voor 20 %) en met de behaalde graden in het graduaat onderwijs in de specifieke vakken \'restauratieve en prothetische tandheelkunde\' en \'endodontie\' tijdens het bachelor/master programma (telt mee voor 20 %).

Omwille van het contact met Nederlandstalige patiënten en het hulppersoneel is een vlotte kennis van het Nederlands onontbeerlijk (niveau 5 van het Instituut voor Levende Talen)

 
Klemtonen
 

KU Leuven

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De restauratieve tandarts werkt later zelfstandig in een eigen praktijk al dan niet op doorverwijzing of biedt zijn diensten aan binnen een groepspraktijk.
Hij kan dit combineren met het geven van permanente vorming, studyclubs, hands-on courses om de mogelijkheden van de restauratieve aspecten bij uitgebreide casussen breder kenbaar te maken aan doorverwijzers.

 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 26-03-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.