Opleiding: Parodontologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Tandheelkunde
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Van een kandidaat wordt verwacht dat hij een grondiger en breder kennis, uitgesproken vaardigheden en de gepaste attitudes bezit om de bijzondere orale gezondheidsproblemen te benaderen en dit zowel op preventief, diagnostisch en therapeutisch vlak binnen een algemeen tandheelkundig en medisch perspectief en in een brede maatschappelijke context.
Kandidaten zijn houders van een in België erkend (of ermee gelijkgesteld) diploma van master in de tandheelkunde die zich tijdens hun studie tandheelkunde hebben onderscheiden door het behalen van graden en door hun bijzondere interesse voor het vakgebied parodontologie zowel vanuit wetenschappelijk als klinische standpunt.

 
Klemtonen
 

KU Leuven

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De parodontoloog werkt later zelfstandig in een eigen paro-praktijk op doorverwijzing of in een groepspraktijk.
Hij kan dit combineren met het geven van permanente vorming, studyclubs, hands-on courses om de mogelijkheden van de parodontologie breder kenbaar te maken aan doorverwijzers.
Het Europees certificaat zal een tewerkstelling in de meeste Europese landen vereenvoudigen.

 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 26-03-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.