Opleiding: Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Tandheelkunde
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij een bijzondere interesse hebben in werken met kinderen, personen met een handicap en personen met bijzondere noden, algemene geneeskundige vakken, ...
De kandidaten worden geselecteerd op basis van hun graden behaald in het bachelor/master programma in de tandheelkunde.
In een eerste fase wordt een interview afgenomen door een ad-hoc samengestelde selectiecommissie binnen de School voor Tandheelkunde.
Daarnaast wordt ook rekening gehouden met persoonlijke aspecten en bijzondere verdiensten van de kandidaat (vb. jeugdbeweging, bestuursfuncties, studentenorganisaties, ...) en met de behaalde graden in het graduaat onderwijs in de specifieke vakken \'kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde\' tijdens het bachelor/master programma.

Omwille van het contact met Nederlandstalige patiënten en het hulppersoneel is een vlotte kennis van het Nederlands onontbeerlijk (niveau 5 van het Instituut voor Levende Talen).

 
Klemtonen
 

KULeuven 

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Evoluties op vlak van zorgorganisatie en maatschappelijke evoluties noodzaken de beschikbaarheid van zorgverleners die zich specifiek toeleggen op de tandheelkundige behandeling en opvolging van personen met bijzondere noden: kinderen, personen met een beperking en personen met complexe medische problematiek.
Dit zowel omwille van de specificiteit als de complexiteit van de mondgezondheidsproblemen die zich voordoen in deze patiëntengroepen.
Na deze specialistische opleiding starten de afgestudeerden een solopraktijk (meestal doorverwijspraktijk), participeren ze in een groepspraktijk of zijn ze werkzaam in een gespecialiseerd centrum (bv. tandheelkundige kliniek in een ziekenhuismidden of kabinet in zorgvoorziening).
Ook doorstromen naar een doctoraatsopleiding behoort tot de mogelijkheden.

 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 25-03-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.