Opleiding: Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze gedurende de volledige vier jaren van de opleiding voldoende mogelijkheid hebben om uitgebreide praktijkervaring in de relatie- en gezinstherapie op te doen.
Ze dienen een hulpverlenende houding te bezitten. De deelnemers worden geacht kritisch te kunnen reflecteren op het eigen handelen als therapeut. Ze moeten bereid zijn actief en constructief deel te nemen aan het groepsproces.

 
Klemtonen
 

KU Leuven
Thomas More

 
Studiepunten
  72
 
Instellingen
Thomas More, Campus Sanderus (10B)
    Molenstraat 8
2018 Antwerpen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 26-03-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.