Opleiding: Psychoanalytische psychotherapie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Er vindt een selectiegesprek plaats waarna toelating tot de opleiding al dan niet wordt bevestigd.
Toegelaten studenten dienen zich in te schrijven vóór de start van de opleiding.


Studenten moeten gemotiveerd zijn voor een opleiding die een groot deel eigen voorbereiding meebrengt en moeten in staat zijn om op een reflectieve en deontologische manier om te gaan met wat in patiënten en in henzelf leeft.
Ze moeten tevens bereid zijn rond de theorie, techniek, praktijk en rond persoonlijke ervaringen in groep te werken.
Voor de praktijksupervisie is er vanaf de eerste maanden een casus nodig.
Studenten zonder werkervaring worden begeleid in het zoeken naar een casus.

 
Klemtonen
 

KU Leuven

 
Studiepunten
  80
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 26-03-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.