Opleiding: Cliƫntgerichte psychotherapie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

De kandidaten dienen, alvorens zich kandidaat te stellen, ten minste zes maanden voltijds (of 12 maanden halftijds) stage te hebben gevolgd in een klinische setting onder supervisie van een door de opleiding erkende stagebegeleid(st)er.
De deelnemers worden geacht kritisch te kunnen reflecteren op de eigen persoon en het handelen als hulpverlener. 
Omdat een belangrijk deel van de opleiding in kleinere groepen plaatsvindt, moet er een bereidheid bestaan om actief en constructief deel te nemen aan het groepsproces.

 
Klemtonen
 

KU Leuven (volwassenen)


KU Leuven - Kulak Kortrijk (kinderen en jongeren) 

 
Studiepunten
  75
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
KU Leuven, Campus Kulak Kortrijk (2A)
    E.Sabbelaan 53
8500 Kortrijk
 
Gegevens bijgewerkt tot 30-09-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.