Opleiding: Educatieve opleiding: Lager onderwijs
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Onderwijs
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO: Psychologie,
 
 
Bijzondere toelating
 

Vanaf het academiejaar 2017-2018 is er een verplichte niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding. Deze toets wil je een indicatie geven over je vaardigheden in bepaalde startcompetenties voor de opleiding.
Er wordt op de eerste plaats ingezet op talige competenties, omdat die in alle lerarenopleidingen uiteraard van groot belang zijn.
De toets bestaat uit:
- Nederlands (45 min.)
- Motivatie- en studievaardighedentest (15 min.)
- Frans (75 min.)
- Wiskunde (45 min.)
De startende studenten worden door middel van de instaptoetsen geconfronteerd met hun eigen talenten en vooral hun eigen werkpunten waarbij ze de kans krijgen om deze te remediëren.
Het ‘bewijs van deelname’, dat je downloadt nadat je alle toetsonderdelen hebt afgelegd, heb je nodig om je te kunnen inschrijven bij de hogeschool van jouw keuze. Weet dat je niet verplicht bent het resultaat mee te delen bij inschrijving. Je moet enkel bewijzen dat je de proef hebt afgelegd.

 
Klemtonen
 

 


De opleiding is een combinatie van theoretische cursussen en stages.
Beide opleidingscomponenten zijn nauw verwant omdat de theorie zo veel mogelijk wordt gekoppeld aan concrete ervaringen in de klas.
Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op eenzelfde beroepsprofiel en dezelfde set van basiscompetenties die elke leerkracht moet bezitten.
Het gaat om een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn bij de beroepsuitoefening. Deze basiscompetenties leggen de nadruk op hedendaagse uitdagingen in het lerarenberoep (bv. zorg, grootstedelijke context, taalvaardigheid in het Nederlands, meertaligheid, diversificatie van het onderwijsgebeuren).

In de opleiding vind je vakken als opvoedkundige wetenschappen, onderwijskunde, communicatieve en psychopedagogische vaardigheden, levensbeschouwing, ICT.
Daarnaast is er een gedeelte specifiek toegespitst op het lager onderwijs met accent op Nederlands, wereldoriëatie, Frans, bewegings-, beeldende en muzikale opvoeding, wiskunde.
In het totale opleidingspakket is een stage van 45 studiepunten vervat.
De hogescholen organiseren deze stage als een zogenaamde preservice training waarin je wordt begeleid door een stagebegeleider van de hogeschool zelf én door een personeelslid van de instelling waar de stage doorgaat.
De praktijkervaring wordt gaandeweg opgebouwd met het vorderen van de opleiding en is een zeer belangrijk onderdeel van de totale opleiding.
In het 1ste jaar begin je met een observatiestage, om dan al snel beginnend te participeren aan het klasgebeuren om je zo verder te initiëren in de rol van onderwijzer.
Dit wordt aangevuld met demonstratielessen door ervaren leerkrachten en via inoefenen van deelvaardigheden in didactische ateliers.
Meestal sta je in het 1ste jaar nog samen met een collega-student voor de klas om in wederzijdse ondersteuning via waarneming en participatie de leerprocessen van de kinderen te observeren.

Vanaf het 2de jaar ga je zelfstandig aan de slag in de klas en leer je complexere werkvormen hanteren.
In het 3de jaar omvat de stage de helft van het schooljaar.
De stages zullen zich situeren over de verschillende leerjaren van het lager onderwijs en via keuzestages kan je je ervaringen uitbreiden naar het buitengewoon onderwijs, het methodeonderwijs, begeleidende diensten, concentratiescholen.

Doorheen de opleiding wordt veel belang gehecht aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de toekomstige onderwijzer, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid, de zorgverbredende instelling, de communicatieve vaardigheden, het werken in teamverband en zelfreflectie zeer belangrijk zijn.
In alle educatieve opleidingen zal je beter leren omgaan met meertaligheid, grootstedelijkheid en diversiteit in de klas.


Voor wie?
Een specifieke vooropleiding is niet nodig.
Je wil uiteraard lesgeven aan zes- tot twaalfjarigen en hen begeleiden.
Je hebt een groot inlevingsvermogen, bent communicatief, creatief en alert. 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De onderwijzer begeleidt het leerproces bij kinderen van 6 tot 12 jaar, maar is ook een opvoeder die zorgverbredend werkt met alle kinderen.
Dit aspect is zeer belangrijk gezien de onderwijskundige en maatschappelijke trends naar inclusief onderwijs en kansenbevordering.
Afgestudeerden komen als leerkracht vooral terecht in het lager onderwijs, zowel gewoon als buitengewoon. Men kan zijn onderwijsbevoegdheden uitbreiden (bijvoorbeeld naar het kleuter- of secundair onderwijs) door het volgen van een vervolgopleiding.
Sommige afgestudeerden gaan werken als opvoeder in een MPI of als studiemeester-opvoeder in het secundair onderwijs.
De onderwijzer moet in principe alle vakken kunnen onderwijzen waardoor hij moet beschikken over een brede algemene belangstelling en bedreven moet zijn in specifieke didactische werkmethodes.
Het beroep van onderwijzer en de inhoud van de taken evolueert sterk.
Zo is er naast een trend tot specialisatie (bv. leerkracht lichamelijke opvoeding, godsdienstleerkracht, taakleerkracht) ook een aanbod van nieuwe functies (bv. zorgcoördinator, beleidsondersteuner).
Naast de gewone lestaken wordt de onderwijzer ook vaak ingeschakeld voor allerlei nevenactiviteiten: socio-culturele activiteiten, bewaking, sneeuw- of bosklassen.
De onderwijzer is naast leerkracht ook de manager van al wat gebeurt in de klas en moet over organisatorische vaardigheden beschikken om met verschillende niveaugroepen van kinderen te kunnen werken.
Vlotte communicatieve vaardigheden om te overleggen en samen te werken met collega\'s, ouders en begeleidende diensten zijn vanzelfsprekend.
Bij de start van de loopbaan kunnen door de schoolgemeenschappen mentoren worden aangesteld om de beginnende leerkrachten bij te staan.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Odisee, Campus Brussel (14A)
    Warmoesberg 26
1000 Brussel
Erasmushogeschool Brussel, Campus Kanal ()
    Slotstraat 28
1000 Brussel
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training ) ()
    Noorderplaats 2
2000 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid (9H)
    Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
Thomas More, Campus Vorselaar (12D)
    Lepelstraat 2
2290 Vorselaar
Thomas More, Campus Turnhout (12C)
    Campus Blairon 800
2300 Turnhout
Thomas More, Campus Mechelen Kruidtuin (13A)
    Lange Ridderstraat 44
2800 Mechelen
UC Leuven-Limburg, Campus Hertogstraat (18C)
    Hertogstraat 178
3001 Heverlee
UC Leuven-Limburg, Campus Clenardus (18E)
    Weerstandsplein 2
3290 Diest
Hogeschool PXL, Campus Vildersstraat (19A)
    Vildersstraat 5
3500 Hasselt
UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek (20C)
    Agoralaan Gebouw B bus 1
3590 Diepenbeek
Howest, Campus Brugge Centrum (25A)
    Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Brugge Xaverianenstraat (26A)
    Xaverianenstraat 10
8200 Sint-Michiels
Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk (27A)
    Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Torhout (27F)
    Sint-Jozefstraat 1
8820 Torhout
HOGENT, Campus Ledeganck (23B)
    K.L. Ledeganckstraat 8
9000 Gent
Arteveldehogeschool, Campus Brusselsepoort ()
    Brusselsepoortstraat 93
9000 Gent
Odisee, Campus Sint-Niklaas (24B)
    Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas
Odisee, Campus Aalst (24C)
    Kwalestraat 154
9320 Nieuwerkerken
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.