Opleiding: Scheepswerktuigkunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Nautische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Overtuigen-besturen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Nautische technieken,
 
 
Bijzondere toelating
 

Verplicht medisch onderzoek.

 
Klemtonen
 

De opleiding Scheepswerktuigkunde maakt van jou een maritiem ingenieur die het hele spectrum beheerst van high-tech baggerwerken tot de machinekamer van self-steering ocean vessels.


Als scheepswerktuigkundige ben je verantwoordelijk voor het functioneren van het schip als machine: de aandrijving en de motoren, alle meetsystemen, de elektriciteit en elektrotechniek, de waterzuivering, de productie van stoom en de zuivering van ballastwater en de motoruitstoot. Je leert hoe al deze technische systemen onderling aan mekaar hangen en hoe ze het geheel als een geoliede machine moeten laten functioneren. Dit gebeurt niet alleen via theoretische vakken, maar ook door doorgedreven vaardigheidstraining doorheen de opleiding, in de werkplaats en op simulatoren.


Daarnaast bestudeer je de belangrijke nieuwe technologische innovaties in de baggerwereld of de offshore, en leer je hoe je via onderzoek aan die innovatie kan bijdragen. De opleiding heeft een brede basis wiskunde, fysica en chemie maar geeft je daarnaast de algemene kennis en vaardigheden mee je als leidinggevende nodig hebt. Denk aan maritieme economie, data-analyse, veiligheid, brandbestrijding, omgaan met milieureglementering, medische technieken, maritiem Engels en communicatievaardigheden.


De opleiding bestaat in Antwerpen ook in de Franste taal: Mécanique navale

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De opleiding leidt tot een carrière op zee waarin men na voldoende vaartijd (36 maanden) kan opklimmen tot officier-hoofdwerktuigkundige.
De officier-werktuigkundige staat in de lange omvaart, in de sleepvaart en de baggervaart in voor het preventief onderhoud, de ingebruikstelling, de goede werking en de herstelling van de thermische, elektrische, pneumatische en hydraulische installaties aan boord van het schip en voor de veiligheidsuitrusting.
Naast of na het uitoefenen van het beroep op zee, zijn er tewerkstellingsmogelijkheden aan wal op technische diensten van rederijen, baggerbedrijven, sleepdiensten, constructiebedrijven, toeleveringsbedrijven, scheepswerven en herstellingsdiensten.
Ook het uitbouwen van een loopbaan als zeevaartinspecteur, inspecteur van een classificatiemaatschappij, verzekerings- of gerechtelijk expert behoort tot de mogelijkheden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Nautische wetenschappen  
  Sciences nautiques (F)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Antwerp Maritime Academy (Hogere Zeevaartschool), (7)
    Noordkasteel Oost 6
2030 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 25-01-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.