Opleiding: Scheepswerktuigkunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Nautische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Nautische technieken,
 
 
Bijzondere toelating
 

Verplicht medisch onderzoek.

 
Klemtonen
 

 


Deze opleiding beoogt officier-werktuigkundigen voor de lange omvaart, sleepvaart, baggervaart te vormen. Het curriculum van de opleiding is opgebouwd rond 5 onderwijseenheden:
- exploitatie en scheepstechniek: scheepstechniek, -stabiliteit en -veiligheid
- toegepaste wetenschappen: technisch tekenen, scheepselektronica, -elektrotechniek, bouwtechnologie en automatisatie, scheepsdieselmotoren en hulpwerktuigen, stoominstallaties, thermodynamica
- economie en management: economische evaluatie en onderhoud
- exacte wetenschappen en informatica: wiskunde, informatica, chemie, (hydro)mechanica
- sociale wetenschappen en talen: rapportering, maritiem Engels en maritieme geneeskunde.
Tijdens het 1ste academiejaar doorloop je een stage op zee aan boord van een groot zeilschip.
Door deze stage en de simulatortrainingen tijdens de volgende academiejaren worden 7 maanden vaartijd opgebouwd.
Desgewenst kan je tijdens de vakantieperiodes op vrijwillige basis bijkomende stages volgen aan boord van commerciële schepen (koopvaardijschepen, baggerschepen, enz.) om meer praktische kennis te verwerven en extra vaartijd op te bouwen.
Het academiejaar wordt opgedeeld in 4 modules van 6 weken met aansluitend examens.
Er zijn geen specifieke afstudeerrichtingen.


De opleiding bestaat in Antwerpen ook in de Franste taal: Mécanicien navale

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De opleiding leidt tot een carrière op zee waarin men na voldoende vaartijd (36 maanden) kan opklimmen tot officier-hoofdwerktuigkundige.
De officier-werktuigkundige staat in de lange omvaart, in de sleepvaart en de baggervaart in voor het preventief onderhoud, de ingebruikstelling, de goede werking en de herstelling van de thermische, elektrische, pneumatische en hydraulische installaties aan boord van het schip en voor de veiligheidsuitrusting.
Naast of na het uitoefenen van het beroep op zee, zijn er tewerkstellingsmogelijkheden aan wal op technische diensten van rederijen, baggerbedrijven, sleepdiensten, constructiebedrijven, toeleveringsbedrijven, scheepswerven en herstellingsdiensten.
Ook het uitbouwen van een loopbaan als zeevaartinspecteur, inspecteur van een classificatiemaatschappij, verzekerings- of gerechtelijk expert behoort tot de mogelijkheden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 
Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Hogere Zeevaartschool, HZS (7)
    Noordkasteel Oost 6
2030 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.