Opleiding: Manuele therapie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Sport,
Schoolvakken SO:
 
 
Klemtonen
 

UGent
VUB

 
Studiepunten
  40
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Health Campus (15D)
    Laarbeeklaan 103
1090 Jette
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 10-11-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.