Opleiding: Pop- en rockmuziek
Afstudeerrichting: Muzikant
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten
Belangstellingsdomeinen: Muziek, Plastische kunsten,
Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Expressie, Muziekleer, Zang,
 
 
Bijzondere toelating
 

Je moet slagen in een artistieke toelatingsproef.
Je wordt getest op muzikale en/of muziektechnische kwaliteiten.
In maart/april valt het selectiemoment.
Per afstudeerrichting zullen afzonderlijke proeven afgenomen worden.
Praktisch bestaat de proef uit 3 fasen:
- fase 1: aanmeldingsformulier + portfolio
- fase 2: schriftelijke proef 
- fase 3: praktische proeven.
Je moet voor alle fases een positieve evaluatie krijgen om te mogen starten. 

 
Klemtonen
 

 


De opleiding is vooral praktijkgericht en biedt vorming aan via projecten in de wereld van pop- en rockmuziek. De projecten worden onderbouwd door sequentiële opleidingsonderdelen waarin men de ruimte krijgt om samen te werken, te innoveren, een visie te ontwikkelen en creatief te zijn.
Al van in de 1ste trajectschijf wordt onderscheid gemaakt tussen 3 afstudeerrichtingen, telkens met een gemeenschappelijke stam.
Dit is het gemeenschappelijk deel van het opleidingsprogramma.
Naast de gemeenschappelijke stam is er de major, die specifiek is voor de afstudeerrichting en de minor, die bestaat uit een aantal studiepunten dat men zelf kiest.

Afstudeerrichting Muzikant:
In deze richting word je opgeleid tot scheppend muzikant, uitvoerend muzikant en leider van muzikale projecten. Je kan kiezen uit volgende zes mogelijkheden: bas, drum, elektronica, gitaar, toetsen, zang.
Je leert creatief aan de slag gaan met verschillende genres, hun stijlkenmerken en uitvoeringspraktijk, zowel in live als studiosituaties, in communicatie met publiek, in relatie met andere betrokkenen in een productieproces.
In repetitieruimtes werk je - met behulp van een coach, maar ook zelfstandig - aan diverse popproducties en leer je communiceren en overleggen met betrokken technici.
Op diverse podia en binnen studio\'s doe je de noodzakelijke ervaring op eigen aan het leven van een popmuzikant.
Je bouwt aan een eigen profiel dat je optimaal wapent om je te handhaven in het latere beroepsleven.


Het onderwijsconcept van de opleiding bestaat uit opdrachtgestuurd en projectmatig onderwijs.
We streven ernaar professionals te vormen met voldoende vakmanschap enerzijds, maar die anderzijds ook in staat zijn creatieve oplossingen te bedenken, te ondernemen en te innoveren.
De projecten staan dan ook centraal.
Deze zorgen ervoor dat je het nodige vakmanschap (kennis en vaardigheden) dat je opdoet in sequentiële vakken als klank- en stijlontwikkeling, instrumenttechniek, muziektheorie, solfège en soundlab, direct kan omzetten in praktijkervaring.
Naarmate je vordert in de opleiding, neemt het aandeel van de projecten in het curriculum toe.
Het sluitstuk hiervan vormt het afstudeerproject, een professionele opdracht die aansluit bij het eindprofiel van de afstudeerrichting Muzikant.
Vanuit een eigen visie met voldoende zin voor ondernemerschap realiseer je een eigen artistieke/creatieve praktijk en zet je je eerste stappen in het toekomstig werkveld, de pop- en rockwereld.


Voor wie?
Algemeen wordt verwacht dat je onvoorwaardelijk gepassioneerd bent door de pop- en rockmuziek en een brede kennis hebt van de populaire muziek, jongerencultuur en cultuur in het algemeen.
Voor de muzikant is een brede, creatieve en ondernemende instelling een absolute must, naast een goed muzikaal gehoor en een eigen visie op muziek. 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Carrière als muzikant, sessiemuzikant, studiomuzikant, songwriter en andere functies in de muziek- en showbizzindustrie.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen van Pop- en rockmuziek zijn:

    Pop- en rockmuziek : Muziekmanagement (Professionele bachelor - HO)
    Pop- en rockmuziek : Muziektechniek (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 
Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Hogeschool PXL, Campus Quartier Canal (21G)
    Bootstraat 11
3500 Hasselt
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.