Opleiding: Preventieadviseur niveau 1
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: - Niet van toepassing -
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Kandidaat-preventieadviseurs in de veiligheidskunde, kwaliteitsmanagers, milieucoördinatoren, ergonomen, veiligheidsconsultants, ingenieurs en ambtenaren integrale veiligheid. 
Uit voormeld KB volgt dat:
a) kandidaat-deelnemers aan het volledige programma (multidisciplinaire basismodule en specilaisatiemodule \'niveau I\') in het bezit moeten zijn van een bachelordiploma van een universiteit of een bachelordiploma van hoger onderwijs op universitair niveau;
b) Kandidaat-deelnemers aan de specialisatiemodule Niveau I in het bezit dienen te zijn van een attest Niveau II en moeten beschikken over 5 jaar ervaring als preventieadviseur, geattesteerd door TWW , ofwel moeten beschikken over een bachelordiploma van universitair niveau.
c) kandidaat-deelnemers met een professioneel bachelordiploma kunnen worden toegelaten indien zij 5 jaar werkervaring hebben èn een eerste ervaring in ‘welzijn op het werk’ kunnen aantonen, zij het via de vooropleiding, zij het via de werkervaring.
Een aanvraag wordt ingediend bij de opleidingscoördinator en wordt behandeld door een toelatingscommissie.

 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen  

 
Studiepunten
  40
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 26-03-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.