Opleiding: Didactiek Nederlands aan anderstaligen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: - Niet van toepassing -
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Om toegelaten te worden tot het postgraduaat heb je een einddiploma hoger onderwijs nodig.
Bovendien kan je aantonen dat je de basiskennis over taalgebruik en taalsystematiek hebt verworven.
Dat kan op grond van je diploma (bv. Taal- en Letterkunde, Toegepaste Taalkunde, Bachelor Secundair Onderwijs met een taal als vak) of op grond van elders verworven competenties (bijv. aantoonbare onderwijservaring NT2 of een andere taal). 

Verder wordt een adequate taalvaardigheid in het Algemeen Nederlands verwacht, zowel mondeling als schriftelijk.
Voldoende flexibiliteit, culturele openheid en de bereidheid de eigen achtergronden in vraag te stellen, vormen eveneens belangrijke voorwaarden om met de doelgroepen van het onderwijs Nederlands aan anderstali-gen te kunnen werken.

 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen
KU Leuven
Thomas Mor
e

 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Thomas More, Campus Mechelen Kruidtuin (13A)
    Lange Ridderstraat 44
2800 Mechelen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 14-10-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.