Opleiding: Rampenmanagement
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: - Niet van toepassing -
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Deze opleiding heeft als doelgroep leidinggevenden van de verschillende hulpverleningsdisciplines. 
Meer specifiek richt de opleiding zich tot:  • Artsen en verpleegkundigen

  • Bevelvoerders brandweer en politie

  • Veiligheidsverantwoordelijken van bedrijven

  • Beleidsverantwoordelijken van verschillende bestuursniveaus

  • Ambtenaren noodplanning


Om tot de opleiding te worden toegelaten dien je minstens in het bezit te zijn van een bachelordiploma. Afschriften van de diploma’s worden voor de aanvang van de opleiding ter beschikking gesteld. 
Studenten die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, kunnen enkel worden toegelaten na een toelatingsproef en een gunstig advies van de examencommissie.

 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen


KU Leuven


UGent

 
Studiepunten
  20
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 25-10-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.