Opleiding: Psychotherapie - jeugd en context: optie 1
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Postgraduaat - HO
 
Studiegebied: - Niet van toepassing -
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Je moet beschikken over een basisdiploma van:  • arts (master in de geneeskunde) met specialisatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie(vanaf het tweede jaar specialisatie)

  • licentiaat/master in de psychologie: klinische psychologie, met minstens 6 maanden klinische stage

  • licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen: orthopedagogiek, met minstens 6 maanden klinische stage (of een equivalent aan een Vlaamse universiteit)


Licentiaten/masters in de psychologie of pedagogische wetenschappen met een andere afstudeerrichting kunnen toegelaten worden als zij, voorafgaand aan de opleiding:  • een aantal basisvakken afleggen op universitair niveau

  • een klinische stage van minstens 6 maanden volgen


Bovendien moet je bij de start van de je opleiding werkzaam zijn in een klinische setting met begeleiding van kinderen en/of jongeren (minstens tussen 5 en 10 cliënten of cliëntgroepen per week).

 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen

 
Studiepunten
  85
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 26-03-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.