Opleiding: Dans
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Muziek en Podiumkunsten
Belangstellingsdomeinen: Muziek, Plastische kunsten,
Schoolvakken SO: Dans, Expressie,
 
 
Bijzondere toelating
 

Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.

 
Klemtonen
 

Professioneel danser, choreograaf of pedagoog? Dankzij deze brede basisopleiding leer je de kneepjes van het vak als geen ander en sta je zowel theoretisch als praktisch sterk in je schoenen.

De opleiding dompelt je onder in verschillende hedendaagse danstechnieken. Je wordt uitgedaagd om je potentieel te ontwikkelen, dankzij de lessen van choreografen en artiesten uit binnen- en buitenland.
Let op: je kan pas aan deze opleiding starten als je slaagt voor de toelatingsproef. Alle informatie daarover lees je op de website van de hogeschool.
De opleiding Dans is gericht op de vorming van creatieve en professionele dansers voor hedendaagse, moderne en theaterdans.
Interdisciplinaire samenwerking is van groot belang. Daarom werk je samen met artiesten uit de muziek-, theater- of beeldende kunsten, en maak je de verbinding tussen dans en diversiteit tijdens inclusieve dansworkshops.
Onderschat deze opleiding niet. Naast danstechnische vorming volg je ook nog productiepraktijk, drama, masterclasses en workshops. Je krijgt ook heel wat lessen over culturele stromingen, dansanalyse, dansgeschiedenis, anatomische bewegingsanalyse en algemene muziekleer. Bereid je dus voor op een stevige theoretische basis, met ruimte voor reflectie.
Drie pijlers geven de opleiding vorm:
- Danstechnieken: klassieke, moderne en hedendaagse dans en actuele dansstijlen. Ook Pilates, improvisatie en compositie en projecten rond andere dans staan op je lessenrooster.
- Artistieke toepassing: ontwikkeling van kracht, lenigheid en ruimtelijk bewustzijn via choreografie, en drama.
- Danstheoretische en culturele vorming: cultuur-, kunst- en dansgeschiedenis, anatomische bewegingsanalyse, dansanalyse, dans in socio-culturele context en algemene muziekleer.


In het tweede en derde jaar kies je op basis van je interesses uit een uitgebreid keuzepakket: repertoire, choreografische analyse en eigen choreografisch werk, actuele dansstijlen, drama of percussie.
In het laatste jaar doe je via een stage beroepservaring op in een professionele dans-, theater- of musicalproductie.

Is deze opleiding iets voor jou?
Jij ademt dans. Zelfs in je dromen dans je de hele nacht door. Je wil er je beroep van maken en aan de slag als professioneel danser, choreograaf of danspedagoog. Toewijding en talent, dat heb je nodig om in deze opleiding te slagen.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De afgestudeerden komen als professioneel danser of choreograaf terecht in allerhande nationale en internationale dans-, theater- en musicalgezelschappen.
Gezien het feit dat, omwille van de hoge fysieke eisen, de carrière als danser leeftijdsgebonden is, evolueren veel dansers nadien naar de sector van de dansopleiding.
Wie les wil geven (onder meer in het deeltijds kunstonderwijs) kan na de bacheloropleiding Dans een specifieke lerarenopleiding Dans volgen waarvan, naast zuiver theoretische opleidingsonderdelen, artistieke psychopedagogie, vakdidactiek en stages het hoofdbestanddeel vormen.

Klik hieronder op 'Mogelijke beroepen' voor uitgebreide informatie over de beroepsmogelijkheden en vacatures.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
AP Hogeschool Antwerpen, Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen) (8I)
    Desguinlei 25
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 29-11-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.