Opleiding: Industriële wetenschappen
Afstudeerrichting: Verpakkingstechnologie
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Elektromechanica, Natuurwetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

 


De opleiding tot industrieel ingenieur combineert een brede academische en wetenschappelijke basis met talrijke praktijktoepassingen.
In de opleiding verwerf je via basisvakken veeleer toepassingsgerichte kennis.
Je gebruikt die kennis vervolgens om bestaande toepassingen en ontwerpen te verbeteren of om systemen te optimaliseren in een specifieke bedrijfs- of sectorcontext.
De klemtoon ligt op de vertaling van wetenschappen en polyvalente technologie naar oplossingen. 

De opbouw van het programma verschilt per universiteit.
Meestal is er een gemeenschappelijke fase van 3 semesters.
Aan andere universiteiten kies je van in het eerste jaar opleidingsonderdelen in functie van de latere specialisatie of is er een beperktere gemeenschappelijke fase. 
De polyvalente basisvorming in wiskunde en wetenschappen staat centraal.
Deze theoretische vakken krijgen hun toepassingen in diverse laboratoria. 


Gezien de verscheidenheid in vooropleiding van de studenten worden in meerdere universiteiten in het 1ste semester door middel van differentiatie in het curriculum, tekorten uit het secundair onderwijs voor wiskunde, fysica, chemie of technische vakken weggewerkt en/of worden in de eerste weken van september instapcursussen/introductiecursussen wiskunde, chemie, fysica, elektriciteit, Engels ingericht om leerstof op te frissen of op peil te brengen. 


Afstudeerrichting verpakkingstechnologie:
In elke sector wordt elk bedrijf wel geconfronteerd met de vraag hoe producten het best te verpakken, beschermen en transporteren.
Deze opleiding focust dan ook op het brede gamma van verpakkingsmaterialen en op de onderzoeksmethoden om de eigenschappen van deze materialen te meten en optimaliseren.
Daarnaast is er aandacht voor automatisering en productietechnieken in de voedings-, farmaceutische, chemische en logistieke sector.
Een verpakkingsingenieur denkt zowel nationaal als internationaal en maakt hierbij gretig gebruik van zijn logistieke kennis en van zijn inzichten in diverse milieuaspecten.
Omdat de verpakking fungeert als eerste contact met de consument, vormt ook design een belangrijke pijler van de opleiding. Via diverse stages, bedrijfs- en beursbezoeken en contacten met het VerpakkingsCentrum, proef je ook van het werkveld, waar je de theorie meteen kunt toetsen aan de praktijk.
Wat doet een verpakkingsingenieur eigenlijk?
- bestaande verpakkingsconcepten analyseren en optimaliseren;
- nieuwe verpakkingen ontwikkelen, rekening houdend met kostprijs, beschikbaarheid van materialen, marketing, design, gebruiksvriendelijkheid, ecologie, ...;
- technologische ontwikkelingen in de verpakkingssector opvolgen (materialen, machines, methodes);
- technische specificaties uitwerken voor materialen, machines en processen;
- planningen en calculaties uitwerken voor logistiek en transport.

Voor wie?
Uitgesproken interesse voor wiskunde, technologie en wetenschappen is vanzelfsprekend.
Voorkennis van minstens vier uur wiskunde per week is onontbeerlijk. 
Een specifieke voorkennis van opleidingsonderdelen zoals mechanica, elektriciteit en chemie is niet noodzakelijk.


De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een ijkingstoets. Deze toets is speciaal afgestemd op leerlingen die geïnteresseerd zijn om een opleiding industrieel ingenieur in de industriële wetenschappen of biowetenschappen te starten. De toets is gebaseerd op leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met minstens 4 uur wiskunde.
Deelname is voor deze richting niet verplicht en je moet je vooraf inschrijven. 
Voor info: http://www.ijkingstoets.be

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master).
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De industrieel ingenieur neemt de plaats in tussen de opdrachtgevers (directie) en de uitvoerders (ploegbazen, werfleiders, arbeiders).
In tegenstelling tot de burgerlijk ingenieur is de industrieel ingenieur meer van nabij betrokken bij de rechtstreekse uitvoering van het werk.
De master in de Industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie ontwikkelt en analyseert verpakkingsmaterialen, ontwerpt verpakking en test deze op zijn doeltreffendheid met betrekking tot zijn beschermingsfunctie, milieu-impact, transport-, verkoops- en informatieverstrekkende functie, bewaring, opslag en afvalverwerking en verbetert en stuurt bij waar nodig.
Dankzij zijn kennis over de te verpakken goederen en de verpakkingsmaterialen is hij in staat om, rekeninghoudend met de bestaande wetgeving, te bepalen hoe diverse goederen te verpakken in de beste omstandigheden.
Verpakkingstechnologen werken als onderzoeker en ontwerper in de verpakkingsindustrie.
Als verpakkingsverantwoordelijke vooral in de chemische sector, de gevaarlijkegoederenindustrie, de farmaceutische industrie en de voedingsnijverheid.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen binnen Industriële wetenschappen zijn:

    Industriële wetenschappen : Bio-industriële wetenschappen (Academische bachelor - HO)
    Industriële wetenschappen : Bouwkunde (Academische bachelor - HO)
    Industriële wetenschappen : Chemie (Academische bachelor - HO)
    Industriële wetenschappen : Elektromechanica (Academische bachelor - HO)
    Industriële wetenschappen : Elektronica-ICT (Academische bachelor - HO)
    Industriële wetenschappen : Industrieel ontwerpen (Academische bachelor - HO)
    Industriële wetenschappen : Informatica (Academische bachelor - HO)
    Industriële wetenschappen : Nucleaire technologie (Academische bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Biochemical Engineering Technology (E)  
  Chemical Engineering Technology (E)  
  Electromechanical Engineering Technology (E)  
  Electronics and ICT Engineering Technology (E)  
  Industriële wetenschappen Biochemie  
  Industriële wetenschappen Bouwkunde  
  Industriële wetenschappen Bouwkunde : Landmeten  
  Industriële wetenschappen Chemie  
  Industriële wetenschappen Elektromechanica  
  Industriële wetenschappen Elektromechanica : Automatisering  
  Industriële wetenschappen Elektromechanica : Elektromechanica  
  Industriële wetenschappen Elektromechanica : Luchtvaarttechnologie  
  Industriële wetenschappen Elektronica - ICT  
  Industriële wetenschappen Elektronica - ICT : Elektronica  
  Industriële wetenschappen Elektronica - ICT : ICT  
  Industriële wetenschappen Elektronica - ICT : Ingebedde systemen  
  Industriële wetenschappen Elektrotechniek : Automatisering  
  Industriële wetenschappen Elektrotechniek : Elektrotechniek  
  Industriële wetenschappen Energie  
  Industriële wetenschappen Energie : Automatisering  
  Industriële wetenschappen Energie : Elektrotechniek  
  Industriële wetenschappen Industrieel ontwerpen  
  Industriële wetenschappen Informatica  
  Industriële wetenschappen Kunststofverwerking  
  Industriële wetenschappen Landmeten  
  Industriële wetenschappen Milieukunde  
  Industriële wetenschappen Nucleaire technologie : Milieutechnologie  
  Industriële wetenschappen Nucleaire technologie : Nucleaire & Medische technologie  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Universiteit Hasselt/KU Leuven Campus Diepenbeek, (19D)
    Agoralaan Gebouw H
3590 Diepenbeek
 
Gegevens bijgewerkt tot 03-06-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.