Opleiding: Milieuwetenschap
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Schakelprogramma - HO
 
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Belangstellingsdomeinen:
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Professionele bachelors uit een milieuafstudeerrichting worden rechtsreeks tot dit schakelprogramma toegelaten. Tot deze groep behoren:  • bachelor bedrijfsmanagement-milieumanagement

  • bachelor chemie (optie Milieuzorg)

  • bachelor agro- en biotechnologie


Alle overige professionele bachelors kunnen worden toegelaten na goedkeuring van een aanvraagdossier waaruit eerder verworven en bewezen competenties blijken inzake één van bovenvermelde professionele bacheloropleidingen en na een intake-gesprek.

 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen

 
Studiepunten
  60
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 02-04-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.