Opleiding: Toegepaste Informatica
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Schakelprogramma - HO
 
Studiegebied: Wetenschappen
Belangstellingsdomeinen:
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Studenten met een diploma van professionele bachelor in de informatica of in de toegepaste informatica mogen rechtstreeks instromen.
Studenten met een diploma van professionele bachelor in andere informatica-gerelateerde opleidingen mogen instromen op voorwaarde dat ze een uitgebreider schakelprogramma opnemen aangepast aan hun specifieke kennis. Ze nemen hiervoor contact op met de programmadirecteur.
Naast de specifieke kennis en vaardigheden van een professionele bachelor in de toegepaste informatica, gaat het schakelprogramma uit van een voldoende basiskennis van wiskunde.
Concreet vertrekt het schakelprogramma van het niveau dat typisch bereikt wordt met het opnemen van 6 uur wiskunde in het secundair onderwijs. Studenten die dat niveau niet bereiken, scholen zich best bij in een zomercursus rond wiskunde. Zij zullen daarenboven gedurende het ganse jaar een blijvende inspanning moeten leveren om het gewenste niveau te bereiken.

 
Klemtonen
 

VUB
KU Leuven

 
Studiepunten
  59 of 61
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 02-04-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.