Opleiding: Integrale veiligheid
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Overtuigen-besturen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Bouw, Elektromechanica, Mechanica,
 
 
Klemtonen
 

Algemene info


In het eerste jaar verwerf je een ruim basisinzicht in integrale veiligheid.
In het tweede jaar wordt het toepassingsgebied van veiligheid verder uitgediept en uitgebreid naar drie specifieke veiligheidsthema’s zoals processen, milieu en constructie.
Over de drie modules neemt daarmee de complexiteit van de gebruikte technologieën, de risicogrootte en de veelzijdigheid van de vereiste veiligheidsbenadering aanzienlijk toe.
In het derde jaar rond je af met de bijzondere aspecten van grootschalige ongevallen, calamiteiten en rampen. Daarna ga je de opgebouwde competenties toepassen in uitdagende projecten, een stage en bachelorproef.
Naast vakkennis en praktijkervaring ligt eveneens een sterke focus op persoonlijkheidsontwikkeling, het aanleren van sociale vaardigheden en het verwerven van de juiste attitudes.
Je behaalt tijdens de opleiding ook het attest van preventieadviseur niveau II, milieucoördinator niveau B en coördinator tijdelijke of mobiele bouwplaatsen niveau B.
Opleidingsonderdelen:  • Module 1: Brand

  • Module 2: Productie

  • Module 3: Mens

  • Module 4: Processen

  • Module 5: Milieu

  • Module 6: Constructie

  • Module 7: Calamiteiten

  • Module 8: Stage

  • Module 9: Bachelorproef


Voor wie?
Een specifieke vooropleiding is geen vereiste.
Alle studenten die gemotiveerd zijn om een brede, praktijkgerichte studie aan te vatten, kunnen deze opleiding volgen.
Alle veiligheidsvakken starten aan de basis, en de complexiteit wordt langzaam opgebouwd doorheen de opleiding.
Voor de vakken wetenschap en technologie vertrekken we vanaf ‘nul’, wat betekent dat je deze ook zonder voorkennis zal aankunnen. Je moet wel interesse hebben voor wetenschappelijke en technische vakken.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Met je professionele bachelordiploma in Integrale veiligheid heb je de vereiste kwalificaties om de rol van preventieadviseur te vervullen in elke onderneming.
Als milieucoördinator draag je bij tot de ontwikkeling en invoering van milieuvriendelijke productiemethoden en producten in jouw bedrijf.
In de bouwsector kan je aan de slag als coördinator tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
In sectoren zoals de chemie, petrochemie of farmaceutische industrie kan je met je inzicht in veiligheid en milieu eveneens een operationele functie aanvatten.
Op termijn kan je daar doorgroeien naar een job als veiligheidsdeskundige.
Na enkele jaren ervaring kan je je gemakkelijk oriënteren naar andere disciplines zoals: kwaliteitszorg, procesverbetering, auditing, consulting,…
Als bachelor in de Integrale veiligheid kan je onder meer aan de slag als:
Veiligheidsdeskundige / Preventieadviseur / Adjunct preventieadviseur /
Milieudeskundige / Milieucoördinator /
Veiligheidscoördinator / Veiligheid, gezondheid en milieucoördinator /
Medewerker interne/externe dienst Preventie & bescherming / Safety co-ordinator / Safety en health advisor / Safety auditor.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 
Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Wetenschap en Techniek) ()
    Ellermanstraat 33
2060 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.