Opleiding: Specifieke lerarenopleiding politieke en sociale wetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Specifieke lerarenopleiding - HO
 
Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen
Belangstellingsdomeinen:
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

De lerarenopleiding kan gevolgd worden na het behaald hebben van een diploma van bachelor of master (of een gelijkaardig einddiploma van de tweede cyclus).
Tot het volgen van een specifieke lerarenopleiding kan de student ook worden toegelaten op grond van een diploma van kandidaat of professionele bachelor op voorwaarde dat hij tegelijkertijd is ingeschreven voor een schakelprogramma en/of een masteropleiding.
Een student kan rechtstreeks inschrijven in een afstudeerrichting van een lerarenopleiding die aansluit bij zijn basisopleiding (bachelor- en masteropleiding samengenomen).
Als aansluitende opleidingen worden beschouwd: de basisopleidingen waarin ten minste 40 studiepunten zijn verworven of verworven zullen worden in de discipline van de vakdidactiek(en) van de afstudeerrichting.
Dit minimum bedraagt 60 studiepunten per taal voor de SLO Talen, waarvan 6 op masterniveau.
Voor de niet-aansluitende lerarenopleidingen kan de student een toelating vragen via een gemotiveerd schrijven aan de programmadirecteur van de lerarenopleiding.

 
Klemtonen
 

De academische lerarenopleiding kan aangevat worden vanaf de aanvang van de tweede cyclus van de universitaire basisopleiding.
Ze omvat 60 studiepunten: Algemeen pedagogisch-didactisch (10 stp), Specifiek gedeelte (16 stp), Keuzegedeelte (4 stp) en Stagegedeelte (30 stp).


De opleiding kan voltijds of deeltijds gevolgd worden.

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Je volgt deze opleiding omdat je leraar wilt worden.

 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-04-2016

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.