Opleiding: Specifieke lerarenopleiding godsdienstwetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Specifieke lerarenopleiding - HO
 
Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht
Belangstellingsdomeinen:
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Tot het volgen van een specifieke lerarenopleiding (SLO) kan de student worden toegelaten indien hij zich inschrijft voor een masteropleiding of in het bezit is van een diploma van master. De houder van een diploma van professionele bachelor kan worden toegelaten tot de SLO indien hij ingeschreven is voor een masteropleiding of een schakelprogramma met het oog op het volgen van een masteropleiding. Het diploma van de SLO kan slechts worden uitgereikt als de student het masterdiploma heeft behaald.
Een student kan zich rechtstreeks inschrijven in een afstudeerrichting van een lerarenopleiding die inhoudelijk verwant is met diens academische basisopleiding (bachelor- en masteropleiding samengenomen). Als inhoudelijk verwante opleidingen worden beschouwd: de academische basisopleidingen waarin de student reeds ten minste 40 studiepunten heeft verworven of kan verwerven in het jaar van inschrijving in de discipline van de vakdidactiek(en) van de afstudeerrichting.
Voor de niet-aansluitende lerarenopleidingen kan de student een toelating vragen via een gemotiveerd schrijven aan de programmadirecteur van de lerarenopleiding waarin hij uiteenzet waarom hij denkt over voldoende voorkennis en competenties te beschikken om deze niet-aansluitende lerarenopleiding te kunnen volgen.


Rechtstreeks :  • Bachelor in de theologie en de religiewetenschappen 

  • Master in de theologie en de religiewetenschappen 

  • Master in de wereldreligies 


 
Klemtonen
 

De specifieke lerarenopleiding (SLO) bereidt je voor op de functie van leraar. Het diploma van leraar is vereist om benoemd te worden in het secundair onderwijs.
Tijdens de opleiding verwerf je communicatie- en presentatievaardigheden die nuttig zijn voor elke job die wat met opleiding of training te maken heeft, ook buiten het onderwijs.
De opleiding is gebaseerd op onderwijskundig, didactisch en vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek.
Je leert deze wetenschappelijke en onderwijsvernieuwende inzichten op een flexibele manier toepassen in diverse contexten.
Daarnaast krijg je de kans om leerervaringen op te doen in diverse authentieke werkomgevingen en leer je de academische kennis en vaardigheden die je verwierf in je masteropleiding, aanwenden en integreren in de onderwijspraktijk.
Het leerproces op de werkvloer wordt ondersteund door de mentoren van de stageplaats en door de stagebegeleiders.
De SLO omvat 60 studiepunten:
Algemeen pedagogisch-didactisch (10 stp), Specifiek gedeelte (16 stp), Keuzegedeelte (4 stp) en Stagegedeelte (30 stp).
De opleiding kan voltijds of deeltijds gevolgd worden.
Je kunt de specifieke lerarenopleiding volgen via verschillende trajecten:
-  In combinatie met je masteropleiding
-  Als onderdeel van de masteropleiding in een aantal richtingen
-  Na je masteropleiding. 

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Je diploma van leraar, in combinatie met een masterdiploma, geeft je lesbevoegdheid in de tweede en derde graad secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs.
De inhoudelijke expertise om bepaalde schoolvakken te geven, wordt bepaald door je masterdiploma (en niet door het SLO-traject).
Voor die vakken heb je het \'vereiste bekwaamheidsbewijs\', voor de meeste andere vakken heb je een \'voldoend geacht bekwaamheidsbewijs\'.
Met beide bekwaamheidsbewijzen kun je worden aangesteld en benoemd. Je diploma van leraar kan pas worden uitgereikt na het behalen van je masterdiploma. 

 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Evangelische Theologische Faculteit, (29)
    St. Jansbergsesteenweg 97
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-04-2016

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.