Opleiding: Vastgoed
Afstudeerrichting: Vastgoed
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Bouw, Economie,
 
 
Klemtonen
 

 


Je verwerft naast de algemeen vormende ook bouwtechnische, juridische en beroepsspecifieke kennis.
Je verdiept je in de beroepsgerelateerde wet- en regelgeving, in het bijzonder aangaande burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijk ordeningsrecht en fiscaal recht.
Je leert plannen van onroerend goed lezen en interpreteren en de verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren en schatten. 
Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan beroepsspecifieke informaticatoepassingen en standaardsoftware. 


Voor wie?
Specifieke voorkennis is voor deze afstudeerrichting niet echt nodig.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Als vastgoedmakelaar zal de bachelor in het Vastgoed bemiddelen tussen koper en verkoper of huurder en verhuurder bij aanschaf of huur van onroerend goed.
Als syndicus zal hij instaan voor het technisch en administratief beheer van gebouwen in opdracht van (mede-)eigenaars.
Als rentmeester staat hij als zakelijk beheerder van eigendommen in voor inning van pacht- of huurgelden.
Als projectontwikkelaar brengt hij de financiële middelen samen om bouwprojecten te realiseren.
Als manager staat hij mee in voor de exploitatie van winkelcentra, kantoorgebouwen.
Het behaalde diploma geeft toegang tot het wettelijk erkend beroep van vastgoedmakelaar B.I.V. (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars), syndicus, bouwpromotor.
Om zich te kunnen vestigen als erkend vastgoedmakelaar B.I.V. moet een bijkomende stage van 1 jaar worden gevolgd bij een erkend stagemeester.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie. 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen binnen Vastgoed zijn:

    Vastgoed : Landmeten (Professionele bachelor - HO)
    Vastgoed : zonder afstudeerrichtingen (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Wetenschap en Techniek) ()
    Ellermanstraat 33
2060 Antwerpen
Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen (23E)
    Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-08-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.