Opleiding: Epidemiologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Geneeskunde
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten,
Schoolvakken SO: Biologie, Chemie,
 
 
Bijzondere toelating
 

Rechtstreeks:  • academische bachelor in de geneeskunde

  • academische bachelor in de biomedische wetenschappen


Na toelating:  • andere academische bachelors


Hun dossiers worden individueel beoordeeld door een opleidingscommissie. Mogelijk kan gevraagd worden om ter voorbereiding het voorbereidingsprogramma epidemiologie te volgen (mits vrijstellingen voor de klinische onderdelen in dit voorbereidingsprogramma).


Mits schakelprogramma na toelating:  • professionele bachelor in de verpleegkunde

  • professionele bachelor in de vroedkunde

  • andere professionele bachelors na toelating

 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen


Opleiding bestaat ook in het Engels: Epidemiology

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Epidemiologen vinden hun tewerkstelling voornamelijk in de wereld van hetgezondheidsbeleid, in het medisch wetenschappelijk onderzoek of in het onderwijs.
De laatste decennia is het actieveld van de epidemioloog sterk uitgebreid: waar de epidemioloog zich vroeger vooral richtte op onderzoeksvragen uit de preventieve geneeskunde en de volksgezondheid (Public Health) wordt nu ook meer en meer beroep gedaan op de methodologische expertise van de epidemioloog in klinisch wetenschappelijk onderzoek, in toegepast genetisch onderzoek …


Een deel van de afgestudeerden zal na afloop van de studie een promotieplaatskunnen bekleden aan een academische instelling in binnen- of buitenland.
Verder zullen afgestudeerden terecht komen bij organisaties op het terrein van de volksgezondheid.
Een derde categorie aan toekomstige arbeidsplaatsen voor afgestudeerden is binnen de farmaceutische industrie, onder meer als ‘Clinical Research Associate’ (CRA).
De opleiding biedt ook een goede basis voor een carrière als toegepast klinisch onderzoeker al dan niet in combinatie met een functie alsmedisch specialist.
Tot slot zal een aantal afgestudeerden terecht kunnen in onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Arbeidsgeneeskunde  
  Deglutology (E)  
  Disaster Medicine (E)  
  Huisartsgeneeskunde  
  Jeugdgezondheidszorg  
  Manuele therapie  
  Specialistische geneeskunde  
  Specialistische geneeskunde : Anesthesie - reanimatie  
  Specialistische geneeskunde : Cardiologie  
  Specialistische geneeskunde : Dermatologie en venerologie  
  Specialistische geneeskunde : Fysische geneeskunde en revalidatie  
  Specialistische geneeskunde : Gastro-enterologie  
  Specialistische geneeskunde : Gerechtelijke geneeskunde  
  Specialistische geneeskunde : Geriatrie  
  Specialistische geneeskunde : Gynaecologie en verloskunde  
  Specialistische geneeskunde : Heelkunde  
  Specialistische geneeskunde : Inwendige geneeskunde  
  Specialistische geneeskunde : Kinder- en jeugdpsychiatrie  
  Specialistische geneeskunde : Klinische biologie  
  Specialistische geneeskunde : Klinische genetica  
  Specialistische geneeskunde : Medische oncologie  
  Specialistische geneeskunde : Neurochirurgie  
  Specialistische geneeskunde : Neurologie  
  Specialistische geneeskunde : Nucleaire geneeskunde  
  Specialistische geneeskunde : Oftalmologie  
  Specialistische geneeskunde : Orthopedische heelkunde  
  Specialistische geneeskunde : Otorhinolaryngologie  
  Specialistische geneeskunde : Pathologische anatomie  
  Specialistische geneeskunde : Pediatrie  
  Specialistische geneeskunde : Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde  
  Specialistische geneeskunde : Pneumologie  
  Specialistische geneeskunde : Radiotherapie en oncologie  
  Specialistische geneeskunde : Reumatologie  
  Specialistische geneeskunde : Röntgendiagnose  
  Specialistische geneeskunde : Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie  
  Specialistische geneeskunde : Urgentiegeneeskunde  
  Specialistische geneeskunde : Urologie  
  Specialistische geneeskunde : Volwassenenpsychiatrie  
  Specialistische tandheelkunde : Endodontologie  
  Specialistische tandheelkunde : Kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde  
  Specialistische tandheelkunde : Orthodontie  
  Specialistische tandheelkunde : Paradontologie  
  Tropical medecine - biomedical sciences (E)  
  Tropical medecine - clinical sciences (E)  
  Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise  
  Ziekenhuishygiëne  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 07-10-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.