Opleiding: Energiemanagement
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Fysica, Koel- en warmtechnieken, Mechanica, Natuurwetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

Energiemanagement is een STEM- en praktijkgerichte opleiding waarin energie in de ruime zin van het woord centraal staat.

In deze opleiding ga je op zoek naar manieren om slimmer om te gaan met energie in onze werk- en leefwereld. Daarvoor bestudeer je zowel bestaande als innovatieve technologieën.
Alle fases komen daarbij aan bod: opwekking, efficiënt transport en slim controleren van het net van de toekomst, en hoe we energie kunnen opslaan voor later.
De opleiding is opgebouwd op basis van drie pijlers:
- Elektrische en thermische energie, met speciale aandacht voor hernieuwbare energievormen. Ook onderzoek je hoe we onze energienetten slimmer en futureproof kunnen maken.
- Big data is het nieuwe goud van een bedrijf. Je leert hoe je (energie)data kan verzamelen, beheren, analyseren en visualiseren in een overzichtelijk dashboard of smart energy management systeem.
- Ook de energetische huishouding en de bijhorende financiële stromen komen aan bod. Het doel daarvan: die huishouding optimaliseren zodat mensen minder energie gebruiken en zo besparen.


Als energiemanager leer je een project managen en samenwerken. En ook presenteren en communiceren zijn een kerntaak van jouw functie.
Deze bachelor is een praktische doe-richting. Je leert eerst alle facetten door in de labo’s te werken met echte installaties en de bijhorende software. Via projecten komen deze thema’s samen in real-life projecten met bedrijven.
Je mag stage lopen in een bedrijf naar keuze, volgens jouw interesse en specialisatie.. Die stage vormt – samen met je aan de praktijk gelinkte bachelorproef – het sluitstuk van je opleiding. 

Is deze opleiding iets voor jou?
Energie, ecologie en (smart) technologie zijn helemaal jouw ding. Je bent geboeid door hernieuwbare energie en wil je steentje bijdragen om de samenleving energiezuiniger maken. Een technische vooropleiding in het secundair is niet noodzakelijk, ook na het ASO kan je met deze opleiding starten.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Als bachelor in het Energiemanagement ben je mee verantwoordelijk voor een duurzaam en economisch rendabel energiebeleid binnen je bedrijf.
Je bent in staat om het energieverbruik en de bestaande energiestromen in kaart te brengen en de pijnpunten te detecteren.
Nieuwe energetische toepassingen of het energetisch optimaliseren van bestaande processen in de industrie verlopen meestal projectmatig.
Je bent dus in staat om op een gestructureerde wijze mee te werken aan de hele cirkel: analyses uitvoeren, voorstellen uitwerken en keuzes maken op basis van je gedegen energetisch-technische kennis.
Daarna volgt uiteraard het ontwerp, de realisatie, de opstart en de uitbating van de nieuwe realisatie.
Afhankelijk van het bedrijf (bedrijfssector, bedrijfsgrootte) kan je als bachelor in Energiemanagement in verschillende functies terecht komen:
- Bij een studiebureel kan je instaan voor ontwerp en opvolging van energetisch gerelateerde projecten.
- Bij een KMO treed je op als verantwoordelijke voor het ganse energiegebeuren en ontwikkel je een energiemanagementsysteem.
- Op een engineeringsafdeling binnen een bedrijf bereken je installaties, maak je budgetten en installatieplannen.
- Bij een installatiebedrijf bouw je, op basis van uitvoeringsplannen, nieuwe installaties.
- Als zelfstandig consulent verleen je op het gebied van energie advies aan bedrijven.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Ellermanstraat) ()
    Ellermanstraat 33
2060 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 15-09-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.