Opleiding: Vastgoed
Afstudeerrichting: zonder afstudeerrichtingen
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Bouw, Economie,
 
 
Klemtonen
 

De opleiding steunt op vier inhoudelijke pijlers:


Algemene vorming
Als algemene vorming krijg je onder andere Communicatie (Nederlands, Engels en Frans), ICT, en Vastgoed en maatschappij.
Dat laatste vak heeft aandacht voor de ethische, maatschappelijke en culturele aspecten van vastgoed.


Bouwtechnische vorming
In het lessenpakket van de opleiding vastgoed zal je vakken terugvinden die de professionaliteit van onze afgestudeerden op heel wat gebieden moet verzekeren.
Aangezien gebouwen je handelswaar worden, scherpen we je bouwtechnische kennis aan de hand van onder meer materialen-, constructie- en structurenleer, en expertisetechnieken.
Ook de opleiding tot Energiedeskundige type A (voor de opmaak van energieprestatiecertificaten voor residentiële gebouwen) valt daaronder. 
Je wordt in onze opleiding voorbereid op het centraal examen (VEA) voor energiedeskundige type A.


Juridisch-economische vorming
De juridisch-economische vorming traint je grondig in recht en bedrijfsbeleid.
We doen dit met vakken zoals burgerlijk recht, fiscaal recht, huur- en bouwwetgeving, milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht.
De bedrijfseconomische component zul je terugvinden in onder meer economie, boekhouden, financiële wiskunde, marketing enzovoort.
Organisatorische aspecten komen aan bod in onder andere organisatie vastgoedbeheer en planning.


Beroepspraktijk
In ‘Beroepspraktijk’ komen de verschillende beroepsoriëntaties (vastgoedbemiddelaar, -beheerder, -expert en -promotor) uitdrukkelijk aan bod.
Vanaf het eerste jaar verwerf je ook competenties via projectwerk: in groep pas je de geleerde theorie toe op een praktijkcase.
Je ontwikkelt vaardigheden zoals communicatie, ondernemingszin, creativiteit en zin voor overleg. 


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair is niet nodig. 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Als vastgoedmakelaar zal de bachelor in het Vastgoed bemiddelen tussen koper en verkoper of huurder en verhuurder bij aanschaf of huur van onroerend goed.
Als syndicus zal hij instaan voor het technisch en administratief beheer van gebouwen in opdracht van (mede-)eigenaars.
Als rentmeester staat hij als zakelijk beheerder van eigendommen in voor inning van pacht- of huurgelden.
Als projectontwikkelaar brengt hij de financiële middelen samen om bouwprojecten te realiseren.
Als manager staat hij mee in voor de exploitatie van winkelcentra, kantoorgebouwen.
Het behaalde diploma geeft toegang tot het wettelijk erkend beroep van vastgoedmakelaar B.I.V. (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars), syndicus, bouwpromotor.
Om zich te kunnen vestigen als erkend vastgoedmakelaar B.I.V. moet een bijkomende stage van 1 jaar worden gevolgd bij een erkend stagemeester.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen binnen Vastgoed zijn:

    Vastgoed : Landmeten (Professionele bachelor - HO)
    Vastgoed : Vastgoed (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Odisee, Campus Aalst (24C)
    Kwalestraat 154
9320 Nieuwerkerken
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-08-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.