Opleiding: Klinische biologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master-na-master - HO
 
Studiegebied: Farmaceutische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten,
Schoolvakken SO: Biologie, Natuurwetenschappen,
 
 
Bijzondere toelating
 

Diploma van apotheker, Master in de farmaceutische zorg of Master in de geneesmiddelenontwikkeling.

 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen   
KU Leuven
UGent

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De apotheker-klinisch bioloog komt in de overgrote meerderheid van de gevallen in een erkend klinisch laboratorium terecht voor zijn beroepsuitoefening.
De laboratoria kunnen verbonden zijn aan een ziekenhuis of kunnen privélaboratoria zijn.
De vorm van het dienstverband, waaronder de klinisch bioloog zijn beroepsactiviteiten ontplooit, is vaak gerelateerd aan het type laboratorium.
Dat kan variëren van een dienstverband met een bediendecontract tot een zelfstandig statuut.
De erkenning van nieuwe laboratoria is gereglementeerd om een overaanbod te voorkomen.
Op dit ogenblik komen nieuwe erkenningen nog nauwelijks voor.

 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 20-10-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.