Opleiding: Specialistische geneeskunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master-na-master - HO
 
Studiegebied: Geneeskunde
Belangstellingsdomeinen: Medische activiteiten,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Diploma van arts of master in de geneeskunde

 
Klemtonen
 

KU Leuven  
Universiteit Antwerpen  
UGent  
VUB


Om als geneesheer-specialist aan het werk te kunnen, dien je de opleiding master in de specialistische geneeskunde te doorlopen. 
De opleiding bestaat uit 30 afstudeerrichtingen:  • geriatrie

 • pediatrie

 • anesthesie-reanimatie

 • cardiologie

 • dermatologie en venerologie

 • fysische geneeskunde en revalidatie

 • gastro-enterologie

 • gerechtelijke geneeskunde

 • gynaecologie en verloskunde

 • heelkunde

 • inwendige geneeskunde

 • psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie

 • klinische biologie

 • medische oncologie

 • neurochirurgie

 • neurologie

 • nucleaire geneeskunde

 • oftalmologie

 • orthopedische geneeskunde

 • otorhinolaryngologie

 • pathologische anatomie

 • plastische, recontructieve en esthetische heelkunde

 • pneumologie

 • psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie

 • röntgendiagnose

 • radiotherapie en oncologie

 • reumatologie

 • urgentiegeneeskunde

 • urologie

 • stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie


De eerste 2 jaar van deze opleiding zijn een combinatie van theoretisch en praktisch onderwijs.
De volgende jaren zijn vooral praktisch.
De opleidingsduur kan verschillen per specialisatie.

 
Studiepunten
  minimaal 180 sp
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Deze opleiding is erop gericht om medisch specialisten op te leiden die beschikken over de adequate kennis en vaardigheden om hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen in klinische en/of poliklinische activiteiten.
Naast de specifieke taken hebben de specialisten ook een plaats in onderzoek, gezondheidszorgontwikkeling, ziekenhuisadministratie, farmaceutische industrieën, de verzekeringssector ...


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Health Campus (15D)
    Laarbeeklaan 103
1090 Jette
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-10-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.