Opleiding: Jeugdgezondheidszorg
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master-na-master - HO
 
Studiegebied: Geneeskunde
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO:
 
 
Bijzondere toelating
 

Rechtstreeks:  • master in de geneeskunde

 
Klemtonen
 

UA 
KULeuven 
UGent 
VUB

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Met dit diploma kan je terecht alle sectoren van de jeugdgezondheidszorg, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) en zuigelingenzorg.
Daarnaast is deze opleiding een ideale vorming voor functies in de overheidsdiensten volksgezondheid, zoals de Federale of Vlaamse administraties gezondheidszorg, of voor een coördinatiefunctie binnen Kind en Gezin.
Als je opteert voor tewerkstelling in de zuigelingenzorg (consultatiebureaus) volstaat eengetuigschrift van het met succes volgen van een welbepaald deel van de opleiding, in functie van de relevantie voor het functioneren als consultatiebureau-arts.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Health Campus (15D)
    Laarbeeklaan 103
1090 Jette
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.