Opleiding: Ontwerp- en productietechnologie
Afstudeerrichting: Kunststofverwerking
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Elektromechanica, Mechanica,
 
 
Klemtonen
 

 


In deze praktisch-technische opleiding met wetenschappelijke onderbouw, waar theorie en labo\'s elkaar voortdurend afwisselen, wordt de nadruk gelegd op:
- het ontwerpen en vervaardigen van mechanische producten en onderdelen;
- het ontwerp, de montage, de controle en het onderhoud van geautomatiseerde machines en productie-installaties.
Naast de algemeen vormende vakken zoals wiskunde, informatica, toegepaste chemie, toegepaste fysica en technische taalvorming (Frans, Engels, Duits), krijg je ook technische vakken die in het 2de en 3de jaar verder worden uitgediept: (toegepaste) mechanica, fluïdomechanica, thermodynamica, pneumatica, hydraulica, aandrijftechnieken, ontwerp- en vormgevingstechniek, productietechnologie, elektrotechniek, materialenleer en meettechniek.


VIVES organiseert de opleiding met twee afstudeerrichtingen: Kunststofverwerking en Ontwerp- en productietechnologie.


Afstudeerrichting Kunststofverwerking:
Hier ligt de nadruk op het ontwerpen, het vervaardigen, het testen van kunststofproducten en kunststofmatrijzen.
In de loop van het eerste programmajaar krijg je naast een algemene vorming vooral technische kennis en vaardigheid aangeleerd zoals mechanica, elektriciteit, mechanische vormgeving, meettechniek, materialenleer en CAD-tekenen.
Tijdens de labosessies kan je de technieken op creatieve wijze praktisch inoefenen en toepassen.  
In het tweede en derde jaar wordt ruim aandacht besteed aan CNC, CAM, CAD-CAM en automatiseringstechnieken.
In het derde jaar worden de aangeleerde technologieën geïntegreerd in projecten. In het derde jaar ga je op stage. 


Voor wie?
Er wordt geen technische voorkennis verwacht.
De opleiding staat open voor alle afgestudeerden uit het secundair onderwijs.
Interesse, motivatie, inzet en creativiteit zijn de belangrijkste troeven om te slagen in je studie.
Wel vragen we een grote interesse in techniek en nieuwe technologieën. Heb je minder vier uur wiskunde gehad in het secundair onderwijs, dan volg je best een instapcursus wiskunde. 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Bachelors in de Ontwerp- en productietechnologie ontwerpen, installeren, monteren, regelen en onderhouden apparaten, machines en de onderdelen ervan.
Zowel in de metaal- als in de kunststofnijverheid treffen we deze bachelors aan in:
- ontwerp-, studie- en tekenbureaus: ontwerper, CAD-tekenaar.
- de productie en kwaliteitsdiensten: productieverantwoordelijke, werkplaatsverantwoordelijke, programmeur CNC-machines.
- onderhouds- en servicediensten: hoofd onderhoud, veiligheidscoördinator, kwaliteitsverantwoordelijke.
- technische en commerciële diensten: aankoopverantwoordelijke, technisch commercieel afgevaardigde.
Afgestudeerden gaan aan de slag in machine- en staalbouwbedrijven, de auto-industrie, matrijzenbouw, de kunststofverwerkende nijverheid, bedrijven die landbouwmachines, vliegtuigen, spoorwegmaterieel ontwerpen. Zij vinden uitwegen in alle bedrijfssectoren waar productie-installaties worden gebruikt die raakvlakken hebben met mechanica, elektriciteit, pneumatica, hydraulica, PLC en aandrijfelementen.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen van Ontwerp- en productietechnologie zijn:

    Ontwerp- en productietechnologie : Algemene opleiding (Professionele bachelor - HO)
    Ontwerp- en productietechnologie : Ontwerp- en productietechnologie (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 
Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk (27A)
    Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.