Opleiding: Luchtvaart
Afstudeerrichting: Luchtvaarttechnologie
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Vliegtuigtechnieken,
 
 
Klemtonen
 

 


Het studieprogramma van de bachelor in de Luchtvaart omvat naast een technisch-wetenschappelijk basispakket, een gespecialiseerde luchtvaartgerichte technische vorming.
De opleiding is praktijkgericht (40% laboratoriumoefeningen) en verloopt in nauwe samenwerking met de Vlaamse luchtvaartbedrijven.
Je kiest definitief voor een afstudeerrichting na het derde trimester.
De opleidingsonderdelen van het 1ste jaar, die onder verschillende onderwijsvormen (hoorcolleges, laboratoriumoefeningen, project- en groepswerk) worden aangeboden, zijn naast de luchtvaarttechnologie: toegepaste wiskunde en fysica, elektriciteit, elektronica, mechanica, computertekenen, aerodynamica en Engels.
In het 2de jaar blijven deze opleidingsonderdelen behouden, maar nu zeer specifiek toegepast op de luchtvaarttechnologie. Vanaf het 4de semester verschilt de curriculumopbouw naargelang de afstudeerrichting die de student kiest.

In de afstudeerrichting Luchtvaarttechnologie word je vliegtuigmechanicus.
Vooral het leren onderhouden (en de bijhorende logistiek) van grote vliegtuigen (Airbus, Boeing) en helikopters krijgt speciale aandacht.
Vliegtuigtechnologie, onderhoud en productietechniek, luchtvaartelektronica, mechanica en informatica staan op het programma.


Voor wie?
Een specifieke vooropleiding in het secundair is niet nodig. 
Doorslag geven kwaliteiten als werklust en een grondige interesse in het luchtvaartgebeuren. 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Bachelors in de Luchtvaart nemen zowel organisatorische als technische functies waar.
Zij kunnen instaan voor het beheer, de operaties, de productie, de toelevering en het specifiek onderhoud van vliegtuigen.
De meeste afgestudeerden komen terecht in de luchtvaartsector.
Omwille van hun brede technische basisopleiding bieden ook de mechanische, elektrische en elektronische nijverheid beroepsuitwegen.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichting van Luchtvaart is:

    Luchtvaart : Aspirant-lijnpiloot (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 
Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Oostende VLOC ()
    Nieuwpoortsesteenweg 945C
8400 Oostende
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.