Opleiding: Luchtvaart
Afstudeerrichting: Aspirant-lijnpiloot
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Vliegtuigtechnieken,
 
 
Bijzondere toelating
 

Om te worden toegelaten tot de afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot van de opleiding Bachelor in de luchtvaart, moet je beschikken over een geldig geneeskundig attest JAR-FCL 3 (Ministrieel besluit 21-06-2002 tot vaststelling van de voorwaarden inzake lichamlijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen). 
Medex, het ExpertiseCentrum voor LuchtvaartGeneeskunde (ECLG), fungeert als centraal medisch centrum in België voor de geschiktheidsattesten van piloten in de burgerluchtvaart.


De erkenning van een vliegvergunning en de rechtsgeldigheid ervan is gebonden aan de erkenning van zeer strikte medische criteria, zoals beschreven in de Europese EASA-wetgeving en gecontroleerd door Medex. 
Vooraleer studenten worden toegelaten tot het volgen van de afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot bezorgen zij een kopie van het geneeskundig attest aan het studentensecretariaat. 
Het geneeskundig onderzoek voor tot het verkrijgen (en het hernieuwen) van een CPL-ATPL-IR vergunning moet worden aangevraagd bij:


Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde
Simon Bolivarlaan, 30 (bus 3), 1000 Brussel
tel: 02 524 97 97, e-mail: medex@health.fgov.be

 
Klemtonen
 

Algemeen


In de opleiding Luchtvaart krijg je een stevig technisch-wetenschappelijk basispakket voor de kiezen.
En naast deze sterke theoretische basis mag je je natuurlijk ook verwachten aan praktijkoefeningen, waarvan er heel wat verlopen in nauwe samenwerking met de Vlaamse luchtvaartbedrijven.
Op je programma staan vakken als toegepaste wiskunde en fysica, elektriciteit, elektronica, mechanica, computertekenen, aerodynamica en Engels.


Al in je tweede jaar kies je voor een van de twee afstudeerrichtingen: aspirant-lijnpiloot of luchtvaarttechnoloog.


Volg je de afstudeerrichting aspirant-lijnpiloot, dan krijg je een theoretische pilotenopleiding, aangevuld met een beperkt aantal uren vliegpraktijk, in samenwerking met de Vlaamse FTO’s (Flight Training Organisations). Op je rooster staan ook vakken als radionavigatie en communicatie, vluchtplanning, meteorologie, toegepaste aerodynamica, avionicasystemen, luchtvaartprocedures en -wetgeving.


Deze opleiding is een combinatie van de standaardopleiding tot lijnpiloot en de bachelor in luchtvaart. Nadat je je diploma behaalt, kan je je vliegvergunning behalen door de resterende praktijkopleiding binnen de 21 maanden te volgen (ongeveer 165 vlieguren).


Deze opleiding is duur. Je betaalt de studiekost:  • als student hoger onderwijs (inschrijvingsgeld, boeken en materialen)

  • de specifieke kosten tijdens de VIVES-opleiding (semesters 4/5/6) voor lijnpiloten (rond 4.000 euro per semester). Dat is theorie + vlieguren tot minstens PPL-soloniveau

  • De afsluitende kosten na de bacheloropleiding voor de resterende vlieguren bij BAFA (minimaal 65.000 euro)


Weet dat prijzen kunnen wijzigen in functie van de index, fuelkost en andere invloeden.


Is deze opleiding iets voor jou?


Jij droomt al sinds je klein bent van vliegen.
Jij denkt analytisch en werkt erg gestructureerd.
En ook in moeilijke situaties weet jij altijd het hoofd koel te houden.


Specifieke voorkennis of een vooropleiding is niet vereist. Wel ben je erg geïnteresseerd in luchtvaart en de techniek die een vliegtuig in de lucht houdt.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Bachelors in de Luchtvaart nemen zowel organisatorische als technische functies waar.
Zij kunnen instaan voor het beheer, de operaties, de productie, de toelevering en het specifiek onderhoud van vliegtuigen.
De meeste afgestudeerden komen terecht in de luchtvaartsector.
Omwille van hun brede technische basisopleiding bieden ook de mechanische, elektrische en elektronische nijverheid beroepsuitwegen.
Wie na het behalen van het diploma bachelor in de Luchtvaart - Aspirant-lijnpiloot de resterende praktijkopleiding (ongeveer 165 vlieguren) binnen de 21 maanden na afstuderen met succes volgt en slaagt voor het officieel examen georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, behaalt zijn vliegvergunning.
Kostprijs van deze vervolgopleiding: ruim 50.000 euro.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichting van Luchtvaart is:

    Luchtvaart : Luchtvaarttechnologie (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Hogeschool VIVES, Campus Oostende VLOC ()
    Nieuwpoortsesteenweg 945C
8400 Oostende
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-11-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.