Opleiding: Houttechnologie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Techniek,
Schoolvakken SO: Bouw, Hout, Wetenschappelijk tekenen,
 
 
Klemtonen
 

 


De opleiding gaat over onderzoek, het organisatie, informatisering en automatisering van processen binnen de hout-, bouw- en decoratiesector. 
De ruggengraat van de opleiding is de opeenvolging van vakoverschrijdende studieprojecten.
Binnen deze projecten komen zeer realistische thema’s aan bod, gelinkt aan het bedrijfsleven.
De kennis en vaardigheden die aangeleerd worden in de gelijktijdig lopende of eerder afgelegde opleidingsonderdelen, worden meteen concreet toegepast binnen deze studieprojecten.
Elk semester kan opgedeeld worden in vier grote blokken:
1. Studieproject: deze zijn opgebouwd volgens een logische volgorde binnen een bedrijf.
We starten met productwikkeling en design, om over productie en logistiek te eindigen bij kwaliteitsbeheer. Het zesde semester wordt volledig besteed aan een stage binnen de houtindustrie.
2. Vakspecifieke opleidingsonderdelen: hier wordt er een stevige basis vakkennis gelegd rond verschillende essentiële aspecten van de houtwereld: meubeltechnologie, verspaningstechnologie, binnen- en buitenschrijnwerk, afwerkingstechnologie, houtbouwtechnologie, …
3. Bedrijfsgerichte opleidingsonderdelen ter voorbereiding op het reilen en zeilen binnen het bedrijfsleven:bedrijfsorganisatie, arbeidsstudie, productieplanning, voorraadbeheer, … 
4. Ondersteunende opleidingsonderdelen: communicatievaardigheden, wiskunde, burotica, CAD, verschillende talen, …
Dit alles concretiseert zich in de vakken: binnen- en buitenschrijnwerk, houtbouw-, materiaal- en afwerkingstechnologie, productie-, voorraad-, kwaliteits-, bedrijfs- en logistiek beheer, bedrijfs- en procesautomatisering en technische talenkennis.


Voor wie?
Een specifieke vooropleiding is niet echt nodig.
Studenten van diverse vooropleidingen (ook ASO\' ers), vinden hun weg naar deze richting.
Als je niet vertrouwd met machinegebruik, zijn er brugcursussen en een differentiatiepakket in de opleiding. 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Deze opleiding heeft niet de betrachting \'houtbewerkers\' te vormen.
Zij beoogt deskundigen te vormen die coördinerende en leidinggevende functies in de houtverwerkende nijverheid op zich kunnen nemen.
Afgestudeerden kunnen vakkundig houtconstructies en constructieonderdelen ontwerpen en hiervoor de noodzakelijke uitvoeringstekeningen opmaken.
Zij kunnen instaan voor de planning, de uitvoering, de opvolging en de bijsturing van geautomatiseerde houtproductieprocessen.
Zij zijn in staat hun kennis van producten en verwerkingsprocessen te vertalen naar de behoeften van de klant.
Afgestudeerden kunnen zowel technische, administratieve, organisatorische als commerciële leidinggevende en coördinerende functies bekleden in de houtverwerkende nijverheid, de kunststofverwerkende nijverheid, toeleveringsbedrijven, ontwerpbureaus en kwaliteitslabo\'s.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 
Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen (23E)
    Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.