Opleiding: Protestantse theologie en religiestudies
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Godsdienst,
 
 
Klemtonen
 

De bacheloropleiding kan op voltijdse- of deeltijdse basis worden doorlopen. De opleiding beoogt een evenwichtige basisopleiding in de theologie waarin de student(e):  1. het vermogen ontwikkelt om thema’s met betrekking tot geloof, religie, kerk en samenleving kritisch en geïntegreerd te bestuderen, te doordenken en te communiceren in het kader van algemeen wetenschappelijke denkwijzen;

  2. zich de basiscompetenties van de verschillende vakgebieden verwerft die behoren bij het theologiseren op algemeen aanvaardbaar theologisch niveau;

  3. voldoende kennis, inzicht en vaardigheden opbouwt om toegang te krijgen tot de masteropleiding theologie en daarin tot een verantwoorde keuze kan komen van een meer gespecialiseerd theologisch studiegebied.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Je wordt predikant, leraar of wetenschappelijk medewerker.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Advanced Studies in Theology and Religion (Research Master) (E)  
  Educatieve masteropleiding Godsdienst  
  Evangelical and pentecostal studies (E)  
  Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen : Bible & Theology (E)  
  Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen : Church & Pastoral Ministries (E)  
  Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen : Religion & Education (E)  
  Protestantse theologie en religiestudies  
  Samenleving, recht en religie  
  Society, law and religion (E)  
  Theologie en Religiewetenschappen  
  Theology and Religious Studies (E)  
  Wereldreligies  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies, ()
    Bollandistenstraat 40
1040 Etterbeek
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-02-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.