Opleiding: Journalistiek
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Toegepaste taalkunde
Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Overtuigen-besturen, Talen,
Schoolvakken SO: Beeld- en mediacultuur, Communicatieve vaardigheden, Nederlands,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven Campus Brussel:
De opleiding is opgebouwd rond drie componenten: wetenschap, praktijk en de masterproef.
Je kunt kiezen voor print- en onlinejournalistiek of audiovisuele journalistiek.
Aan het einde van het tweede semester werk je vier weken op een redactie naar keuze. 
Je specialiseert in drie thema’s, te kiezen uit buitenland, gerecht, cultuur, politiek, lifestyle, sport en woordvoerderschap.
Naast die praktijkgerichte vorming gaat je aandacht naar academische vorming.
Je leert nadenken over de manier waarop nieuws wordt gemaakt en welke mogelijke effecten dit heeft.
Je rondt je opleiding af met een masterproef.

KU Leuven Campus Sint Andries Antwerpen:
De master in de journalistiek bestaat uit:
*  algemene vorming via keuzeopleidingsonderdelen die gelinkt zijn aan tekst- en taalwetenschap en communicatiewetenschap, of vreemde talen;
*  praktijkcases waarbij journalisten uit de praktijk je opleiden tot een expert binnen een bepaalde niche;
*  redactiewerk zodat je inzicht krijgt in hoe een redactie werkt;
*  stage waarbij je je vaardigheden omzet in concrete producties;
*  masterproef rond een journalistiek onderwerp.
Deze vaardigheden dienen als achtergrond om (crossmediale) inzichten in de praktijk te verwerven.
De journalistieke taalvaardigheid wordt aangescherpt in de colleges mondelinge en schriftelijke journalistieke taalvaardigheid.
Deze opleiding kenmerkt zich door:
*  de heterogene studenteninstroom: studenten uit de bachelor toegepaste taalkunde, letteren, geschiedenis, secundair onderwijs.
Onze opleiding speelt op deze heterogeniteit in door op verschillende vlakken voldoende diversiteit in te bouwen, zonder dat daarbij de centrale doestellingen uit het oog verloren worden.
*  een crossmediale opleiding: aandacht voor zowel print, audiovisuele als online media. 

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De opleiding tot master in journalistiek leert je competenties nodig om te funtioneren als journalist voor de gedrukte media, de audiovisuele pers en multimediaredacties.
Journalisten moeten in de eerste plaats over een brede kijk op de realiteit, de maatschappij en de wereld beschikken.
Zij moeten voldoende communicatie- en informatievaardigheden verwerven, wetenschappelijk onderlegd zijn en een gedegen kennis van de journalistieke deontologie hebben.
Je moet in staat zijn relevante informatie te vinden en op een aantrekkelijke manier over te brengen in de audiovisuele of geschreven pers.
Je werkt bij krant, tijdschrift, internet, televisie en radio als hoofd- of eindredacteur, vormgever of verslaggever.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, Campus Brussel ()
    Warmoesberg 26
1000 Brussel
KU Leuven, Campus Sint Andries Antwerpen (10C)
    Sint-Andriesstraat 2
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 07-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.