Opleiding: Europese studies: Transnationale en mondiale perspectieven
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven
Het programma laat de studenten Europa bestuderen als een transnationale gemeenschap die in voortdurende interactie staat met andere regio\'s.
Het doet dit door vakken te organiseren waarin diepgaande kennis over het functioneren van Europa, zowel in de hedendaagse wereld als vanuit een historisch perspectief, opgebouwd wordt.
Met betrekking tot de bestudeerde aspecten worden studenten gestimuleerd om disciplinaire grenzen te overstijgen en nieuwe perspectieven te ontwikkelen.
Door één van de opties te kiezen, benadrukken de studenten een voorkeur om zich meer toe te spitsen op het interne of transnationale functioneren van Europa of de participatie van Europa in globalisering en global governance.
Studenten nemen intensief deel aan wetenschappelijk onderzoek over Europa door kennis en specifieke onderzoeksvaardigheden te verwerven, door origineel onderzoek voort te brengen en door zichzelf te trainen in het communiceren van onderzoeksresultaten naar een breed publiek en via de hedendaagse media.
Studenten ontwikkelen vaardigheden die hen toelaten om onderwerpen en problemen die betrekking hebben op het hedendaagse functioneren van Europa te identificeren en te beoordelen.
Het programma reikt kaders aan om deze onderwerpen en problemen in de juiste context te plaatsen om op die manier geschikte oplossingen te suggereren. 


De student kiest één van de onderstaande modules:


-        Transnationale perspectieven op de Europese diversiteit en cultuur


-        Externe relaties van de EU


-        Europa en de glabalisering


De opleiding bestaat ook in het Engels: European Studies: Transnational and Global Perspectives die vooral gericht is op buitenlandse studenten. 


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Taal- en letterkunde
• Geschiedenis
• Politieke en sociale wetenschappen

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Veel alumni werken voor de Europese instellingen en de belangengroeperingen, geven advies over Europese zaken aan de nationale, regionale of lokale overheden en regeringen, of zijn verantwoordelijk voor Europese aangelegenheden bij particuliere bedrijven en niet-gouvernementele organisaties.
Anderen zijn bezig met nationale en multinationale diplomatie.
Een grote groep neemt academische functies op in Europese politiek, economie, geschiedenis en cultuur aan universiteiten over de hele wereld.
Nog andere alumni werken in de journalistiek.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
 Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Bioethics (E)  
  Development Evaluation and Management (E)  
  Digital humanities (E)  
  European Integration (E)  
  Globalisation and Development (E)  
  Governance and Development (E)  
  Medische stralingsfysica  
  Public Health - Disease Control (E)  
  Public Health - Health Systems Management and Policy (E)  
  Public Health - International health (E)  
  Publiek management  
  Santé Publique - Contrôle des Maladies (F)  
  Santé Publique - Politique et Management des Système de Santé (F)  
  Space Studies (E)  
  Sportgeneeskunde  
  Technology for Integrated Water Management (E)  
  Tropical Animal Health (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 12-12-2018

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.