Opleiding: Politieke wetenschappen en Sociologie
Afstudeerrichting: Sociologie
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Recht, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

In de eerste bachelorfase volgen alle studenten ongeveer hetzelfde vakkenpakket. Vanaf de tweede bachelor kun je kiezen voor de afstudeerrichting sociologie die het grootste deel van je vakkenpakket bepaalt.


Je bestudeert het ontstaan, de handhaving en de evolutie van de samenleving en de instituties die er vorm aan geven. Gezin, verkiezingen, religie, organisaties, jeugdbewegingen, vrijwilligerswerk, ziekenhuizen, bedrijven, sociale zekerheid, beleid ... worden onder de loep genomen. Je onderzoekt maatschappelijke fenomenen als gezondheid, etnocentrisme, armoede, culturele diversiteit en sociale ongelijkheid. Je krijgt een ruime achtergrondkennis van de humane wetenschappen. Daarnaast maak je je sociologische theorieën eigen om op een gestructureerde wijze individuele gedragingen, interacties tussen individuen en eenvoudige en verschillende organisaties te doorgronden.


Je leert aan de hand van wetenschappelijke methoden en technieken hoe je aan sociologisch onderzoek doet, hoe je resultaten analyseert en ze kritisch interpreteert.


Voor wie?  • Je wil een beter inzicht verwerven in maatschappelijke verhoudingen en dieper ingaan op instituties en fenomenen, zoals gezinspatronen, verkiezingen, religie, vormen van arbeid, organisaties, jeugdbewegingen, vrijwilligerswerk, ziekenhuizen, bedrijven en sociale zekerheid.

  • Gezondheid, etnocentrisme, culturele diversiteit en sociale ongelijkheden boeien je.

  • Je wil wetenschappelijke studies en statistische gegevens kritisch kunnen verwerken en interpreteren.

  • Je bent er graag toe bereid je kennis van het Frans en het Engels te verstevigen en voldoende taalvaardig te worden om op een hoog niveau over je vakgebied te kunnen communiceren.

  • Voor statistiek heb je elementaire kennis van wiskunde nodig: verzamelingenleer / getallen en rekenkundige bewerkingen / vergelijkingen / lineaire functies en grafieken / kansen en kansrekenen / elektronische rekenbladen.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Veel afgestudeerde sociologen vinden werk in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs – als docent in het hoger onderwijs of als onderzoeker aan een universiteit -, in de sociaal-culturele sector en de welzijnssector. Anderen zijn tewerkgesteld bij vormingsdiensten, studiediensten van de overheid, politieke partijen, …
Je treft vaak sociologen aan bij personeelsdiensten, selectiebureaus, de gezondheidszorg en ook in de handel en industrie, het bank- en verzekeringswezen en media- en andere communicatiebedrijven.
Enkele voorbeelden van mogelijke functies zijn wetenschappelijk onderzoeker, personeelsmanager, educatief medewerker, consultant, kaderlid, ambtenaar, journalist, vormings- en trainingsmedewerker, docent, stafmedewerker, beleidsmedewerker, marktonderzoeker, veranderingsdeskundige en cultuurbeleidscoördinator.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 
    Politieke wetenschappen en Sociologie : Politieke wetenschappen (Academische bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Communicatiewetenschappen : Communicatiemanagement  
  Communicatiewetenschappen : Film- en televisiestudies  
  Communicatiewetenschappen : Journalistiek  
  Communicatiewetenschappen : Journalistiek in de digitale samenleving  
  Communicatiewetenschappen : Media en samenleving  
  Communicatiewetenschappen : Media, cultuur en beleid  
  Communicatiewetenschappen : Media, strategie en marketing  
  Communicatiewetenschappen : Mediapsychologie  
  Communicatiewetenschappen : Mediastudies  
  Communicatiewetenschappen : Nieuwe media en maatschappij  
  Communicatiewetenschappen : Strategie en organisatie  
  Communicatiewetenschappen : Strategische communicatie  
  Communication sciences: digital media and society (E)  
  Communication studies : Digital Media in Europe (E)  
  Communication studies : Journalism and Media in Europe (E)  
  Conflict and Development Studies (E)  
  Digital communication leadership (E)  
  Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen  
  EU-studies  
  Filmstudies en visuele cultuur  
  Global Studies (Erasmus Mundus) (E)  
  International Politics (E)  
  Internationale betrekkingen en diplomatie  
  Overheidsmanagement en -beleid  
  Political Science (E)  
  Political science: European an international governance ((E)  
  Politieke communicatie  
  Politieke wetenschappen : Democratie en leiderschap  
  Politieke wetenschappen : Internationale politiek  
  Politieke wetenschappen : Nationale politiek  
  Politieke wetenschappen : zonder specifieke afstudeerrichtingen  
  Public sector innovation and eGovernance (E)  
  Sociaal werk  
  Sociaal werk en sociaal beleid  
  Sociale en militaire wetenschappen (KMS)  
  Sociologie  
  Sociology (E)  
  Vergelijkende en internationale politiek  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-02-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.