Opleiding: Politieke wetenschappen en Sociologie
Afstudeerrichting: Politieke wetenschappen
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

 


Politieke wetenschappen en sociologie bestudeert de sociale verhoudingen, structuren en processen.
De theoretische opleiding is opgebouwd uit diverse domeinen van de menswetenschappen (politicologie, sociologie, wijsbegeerte, sociale psychologie), aangevuld met vakken als recht, statistiek, talen, economie.
De bacheloropleiding besteedt bijzondere aandacht aan de 3 basispijlers van de sociale wetenschap:
- theoretische oriëntatie en ondersteuning,
- methodologische vaardigheden
- grondige kennis van politieke en/of maatschappelijke feiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen.


Voor wie?
Je bent geboeid door politiek en maatschappij en de machtsverhoudingen tussen de verschillende politieke actoren.
De nationale en internationale politiek volg je op de voet in kranten en tijdschriften en je wil die veel dieper doorgronden. 
Ontwikkelingshulp, Europese integratie, moderne democratieën en nationale conflicteninteresseren je. 
Het lijkt je wel wat om wetenschappelijke studies, statistische gegevens, wetteksten, beleidsnota\'s... te verwerken en kritisch te interpreteren. Tot slot wil je graag je kennis van het Frans en het Engels verstevigen en je algemene taalvaardigheid uitbreiden.
Statistiek?
Voor statistiek heb je elementaire kennis van wiskunde nodig: verzamelingenleer / getallen en rekenkundige bewerkingen / vergelijkingen / lineaire functies en grafieken / kansen en kansrekenen / elektronische rekenbladen. 

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Afgestudeerden politieke wetenschappen kunnen aan de slag in diverse sectoren: overheden (Vlaams, lokaal, nationaal of internationaal), wetenschappelijk onderzoek (ook buiten de universiteit), de dienstensector, het internationale bedrijfsleven, …
Enkele voorbeelden van mogelijke functies zijn diplomaat, beleidsmedewerker in stads- en gemeentebestuur, politiek verantwoordelijke, kabinets- of stafmedewerker, wetenschappelijk onderzoeker, medewerker bij een Europese instelling, verantwoordelijke diversiteitsbeleid, ambtenaar in een Vlaamse of federale administratie, medewerker van een OCMW, duurzaamheidsambtenaar, beleidsmedewerker bij een ngo, politiek redacteur en vakbondsverantwoordelijke.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 
    Politieke wetenschappen en Sociologie : Sociologie (Academische bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Communicatiewetenschappen  
  Communicatiewetenschappen : Communicatiemanagement  
  Communicatiewetenschappen : Film- en televisiestudies  
  Communicatiewetenschappen : Journalistiek  
  Communicatiewetenschappen : Media en cultuur  
  Communicatiewetenschappen : Media, internet & globalisering  
  Communicatiewetenschappen : Media, journalistiek en politiek  
  Communicatiewetenschappen : Media, strategische communicatie en marketing  
  Communicatiewetenschappen : Mediastudies  
  Communicatiewetenschappen : Nieuwe media en maatschappij  
  Communicatiewetenschappen : Strategische communicatie  
  Communication sciences: digital media and society (E)  
  Communication studies : Journalism and Media in Europe (E)  
  Communication studies : New Media and Society in Europe (E)  
  Conflict and Development Studies (E)  
  Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen  
  EU-studies  
  Filmstudies en visuele cultuur  
  Global Studies (Erasmus Mundus) (E)  
  International Politics (E)  
  Internationale betrekkingen en diplomatie  
  Overheidsmanagement en -beleid  
  Political Science (E)  
  Political science: European an international governance ((E)  
  Politieke communicatie  
  Politieke wetenschappen  
  Politieke wetenschappen : Internationale politiek  
  Politieke wetenschappen : Nationale politiek  
  Public Sector Innovation and eGovernance (Erasmus Mundus) (E)  
  Sociaal werk  
  Sociaal werk en sociaal beleid  
  Sociale en militaire wetenschappen (KMS)  
  Sociologie  
  Sociology (E)  
  Statistics: Quantitative Analysis in the Social Sciences (E)  
  Vergelijkende en internationale politiek  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 06-03-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.