Opleiding: Elektromechanica
Afstudeerrichting: Onderhoudstechnologie
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Mechanica,
 
 
Klemtonen
 

Je krijgt een brede opleiding met sterke focus op mechanica, elektronica, elektriciteit, automatisering en installatietechnologie. De afstudeerrichting Onderhoudstechnologie leidt je op tot een allround expert in onderhoudstechnologie.

Elektromechanica is een technisch georiënteerde opleiding die breed wetenschappelijk is onderbouwd. Je leert voortdurend verbanden leggen tussen de theorie en de praktijk, en hoorcolleges, labo’s, geleide oefeningen en praktijklessen wisselen elkaar voortdurend af.
Op je lessenrooster in het eerste jaar:
- technische vakken zoals mechanica, elektriciteit, elektronica, vormgevingstechnieken, materialenleer, informatica, sterkteleer en mechanisch tekenen.
en
- basisvakken als toegepaste wiskunde, toegepaste fysica en Engels.
In het tweede jaar kies je een afstudeerrichting of specialisatie. Welke afstudeerrichting je ook kiest, toegepaste elektriciteit en elektronica, toegepaste mechanica, digitale technieken, meet- en regeltechniek, automatisering, informatica, communicatie, stage en een aan de praktijk gelinkt eindwerk komen altijd aan bod.

In de afstudeerrichting Onderhoudstechnologie bestudeer je de problematiek van het algemeen onderhoudsbeheer van machines en installaties grondig. Dit zowel vanuit elektrisch en elektronisch, als vanuit mechanisch, pneumatisch en regeltechnisch oogpunt. Daarvoor leer je werken met detailtekeningen en schema's en gebruik je de modernste meetapparatuur. Op je lesrooster: onderhoudsmetingen en -technieken, robotica, trillingsleer, tribologie, IKZ, planlezen, storingsanalyse, leren monteren en demonteren.

Is deze opleiding iets voor jou?
De werking van machines en systemen fascineert je. Je wil niks liever dan dat ze gesmeerd lopen. Wel, dan is deze opleiding zeker iets voor jou. Specifieke voorkennis is niet vereist, ook wie in het secundair onderwijs een algemene studierichting volgde, kan starten

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De opleiding Elektromechanica is zo opgebouwd dat de afgestudeerden in eerste instantie bachelors in de Elektromechanica zijn en in de mogelijkheid blijven een professionele loopbaan te ontwikkelen in een ander gebied dan bepaald door de afstudeerrichting.
Bachelors in de Elektromechanica kunnen ingezet worden voor het ontwerpen, het installeren, het programmeren, het sturen, het onderhouden en herstellen van complexe installaties van elektromechanische, pneumatische, hydraulische of thermische aard.
Zij kunnen instaan voor de realisatie en de goede werking van gemechaniseerde en geautomatiseerde productielijnen (meet- en regelsystemen).
Zij kunnen worden belast met aankoop, ontwerp, installatie en onderhoud van machines, toestellen, bewakingssystemen, sturingen, aandrijvingen.
Zij werken in verantwoordelijke functies in de aankoop, productieafdeling, de onderhoudsdienst, de naverkoopdienst, de ontwerpafdeling of binnen de kwaliteitscontrole in alle bedrijfssectoren waar gebruik gemaakt wordt van geavanceerde productieprocessen.
Ook studiebureaus, ziekenhuizen, ministeries, parastatalen, keurings- en controleorganismen en nutsbedrijven stellen bachelors in de Elektromechanica tewerk. Sommigen bouwen een loopbaan uit in het onderwijs, anderen als zelfstandig ondernemer.
De afgestudeerden van de afstudeerrichting Onderhoudstechnologie zullen - op basis van uitgevoerde metingen - predictief en preventief onderhoudsplannen opstellen en curatief onderhoudswerken uitvoeren.
Zij zullen instaan voor revisie en/of onderhoud van pneumatische, hydraulische, mechanische en elektrische aandrijvingen, transportsystemen en allerhande elektromechanische en thermodynamische installaties.
Zij doen aan machinebewaking, trillings- en storingsanalyse, ...
Deze afgestudeerden treft men meestal aan in de onderhoudsafdeling van bedrijven, parastatalen en nutsbedrijven.
Sommigen vestigen zich als zelfstandig onderhoudstechnicus.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen van Elektromechanica zijn:

    Elektromechanica : Automatisering (Professionele bachelor - HO)
    Elektromechanica : Elektromechanica (Professionele bachelor - HO)
    Elektromechanica : Klimatisering (Professionele bachelor - HO)
    Elektromechanica : Procesautomatisering (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Ellermanstraat) ()
    Ellermanstraat 33
2060 Antwerpen
Thomas More, Campus Geel (12A)
    Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Thomas More, Campus De Nayer ()
    Jan De Nayerlaan 5
2860 Sint-Katelijne-Waver
Hogeschool UCLL, Campus Diepenbeek (20C)
    Agoralaan Gebouw B bus 1
3590 Diepenbeek
Hogeschool PXL, Campus Diepenbeek (19E)
    Agoralaan
3590 Diepenbeek
 
Gegevens bijgewerkt tot 15-09-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.