Opleiding: Elektromechanica
Afstudeerrichting: Elektromechanica
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,
Schoolvakken SO: Elektriciteit, Elektromechanica, Elektronica, Mechanica,
 
 
Klemtonen
 

Je krijgt een brede opleiding met sterke focus op mechanica, elektronica, elektriciteit, automatisering en installatietechnologie. In de afstudeerrichting Elektromechanica verdiep je je onder andere in mechanica, elektriciteit, elektronica, pneumatica, hydraulica, CNC en PLC.

Elektromechanica is een technisch georiënteerde opleiding die breed wetenschappelijk is onderbouwd. Je leert voortdurend verbanden leggen tussen de theorie en de praktijk, en hoorcolleges, labo’s, geleide oefeningen en praktijklessen wisselen elkaar voortdurend af.
Op je lessenrooster in het eerste jaar:
- technische vakken zoals mechanica, elektriciteit, elektronica, vormgevingstechnieken, materialenleer, informatica, sterkteleer en mechanisch tekenen.
en
- basisvakken als toegepaste wiskunde, toegepaste fysica en Engels.
In het tweede jaar kies je een afstudeerrichting of specialisatie. Welke afstudeerrichting je ook kiest, toegepaste elektriciteit en elektronica, toegepaste mechanica, digitale technieken, meet- en regeltechniek, automatisering, informatica, communicatie, stage en een aan de praktijk gelinkt eindwerk komen altijd aan bod.

De afstudeerrichting Elektromechanica is een meer algemene afstudeerrichting op vlak van mechanica, elektriciteit, elektronica, pneumatica, hydraulica, CNC en PLC. Ruime aandacht gaat naar het mechanisch aspect van geautomatiseerde sturingssystemen (industriële productie- en procestechnieken), aandrijftechniek, elektronisch en mechanisch tekenen en mechanische vormgeving (CAD). Centraal staan het ontwerp van het product, het vormgeven en de realisatie ervan. Afhankelijk van de hogeschool kan de focus verschillen.

Is deze opleiding iets voor jou?
Elektromechanische elementen van machines en systemen boeien je enorm. Je bent geïntrigeerd door de manier waarop automatisatie toegepast wordt en wil ook zelf automatisatieprocessen uitdenken en uitwerken. Ook elektronica, pneumatica en hydraulische systemen interesseren je en je wil je verdiepen in alle aspecten van elektromechanica. Een specifieke technische vooropleiding is niet noodzakelijk.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De opleiding Elektromechanica is zo opgebouwd dat de afgestudeerden in eerste instantie bachelors in de Elektromechanica zijn en in de mogelijkheid blijven een professionele loopbaan te ontwikkelen in een ander gebied dan bepaald door de afstudeerrichting.
Bachelors in de Elektromechanica kunnen ingezet worden voor het ontwerpen, het installeren, het programmeren, het sturen, het onderhouden en herstellen van complexe installaties van elektromechanische, pneumatische, hydraulische of thermische aard.
Zij kunnen instaan voor de realisatie en de goede werking van gemechaniseerde en geautomatiseerde productielijnen (meet- en regelsystemen).
Zij kunnen worden belast met aankoop, ontwerp, installatie en onderhoud van machines, toestellen, bewakingssystemen, sturingen, aandrijvingen.
Zij werken in verantwoordelijke functies in de aankoop, productieafdeling, de onderhoudsdienst, de naverkoopdienst, de ontwerpafdeling of binnen de kwaliteitscontrole in alle bedrijfssectoren waar gebruik gemaakt wordt van geavanceerde productieprocessen.
Ook studiebureaus, ziekenhuizen, ministeries, parastatalen, keurings- en controleorganismen en nutsbedrijven stellen bachelors in de Elektromechanica tewerk.
Sommigen bouwen een loopbaan uit in het onderwijs, anderen als zelfstandig ondernemer.
Ook al hebben de afgestudeerden uit de afstudeerrichting Elektromechanica geen eigen specificatie, toch komen ze vooral terecht in die functies waar mechanische/elektrische en/of mechanische/vormgevende aspecten van het productieproces centraal staan en waar het elektronische aspect minder aan bod komt.
Zij staan o.a. in voor het ontwerp van de producten en de realisatie ervan via CNC-machines en CAD/CAM-systemen.
Zij doen aan kwaliteitscontrole en optimaliseren de productietechnieken en -processen.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichtingen van Elektromechanica zijn:

    Elektromechanica : Automatisering (Professionele bachelor - HO)
    Elektromechanica : Klimatisering (Professionele bachelor - HO)
    Elektromechanica : Onderhoudstechnologie (Professionele bachelor - HO)
    Elektromechanica : Procesautomatisering (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Thomas More, Campus Geel (12A)
    Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
Hogeschool UCLL, Campus Diepenbeek (20C)
    Agoralaan Gebouw B bus 1
3590 Diepenbeek
Hogeschool PXL, Campus Diepenbeek (19E)
    Agoralaan
3590 Diepenbeek
Hogeschool VIVES, Campus Brugge Station (27B)
    Spoorwegstraat 12
8200 Sint-Andries
Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk (27A)
    Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
HOGENT, Campus Schoonmeersen (23E)
    Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent
Odisee, Campus Aalst (24C)
    Kwalestraat 154
9320 Nieuwerkerken
 
Gegevens bijgewerkt tot 15-09-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.